Remonta laikā mājai varēs apturēt vidi degradējošas statusu

0
528

No 12.novembra, stājoties spēkā izmaiņām Rīgas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošajos noteikumos, par vidi degradējošiem atzītu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (mājoklis) kopīpašnieki varēs lūgt uz laiku apturēt vidi degradējošas būves klasificēšanas lēmumu, lai veiktu ēkas atjaunošanas būvdarbus vai remontdarbus, informē Rīgas domes Komunikācijas pārvalde.

Mājoklis atbilst daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas statusam, ja būves kadastrālās uzmērīšanas lietā tās galvenais lietošanas veids ir norādīts kā “divu dzīvokļu mājas” vai “triju vai vairāku dzīvokļu mājas”.

Atkarībā no mājokļa nesošo konstrukciju stāvokļa un tā, vai īpašnieki būs saskaņojuši būvniecības ieceri Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, vidi degradējošas būves klasificēšanas lēmumu varēs apturēt uz laiku no 12 līdz 30 mēnešiem.

Izmaiņas noteikumos veiktas, lai veicinātu vidi degradējošu mājokļu saimniekus sakārtot sev piederošos īpašumus. Līdz šim šādu namu īpašniekiem bija tiesības lūgt uz laiku atlikt ēkas atzīšanu par vidi degradējošu, lai veiktu nepieciešamos būvdarbus un remontdarbus un novērstu tās nokļūšanu graustu sarakstā, kā arī izvairītos no paaugstinātas nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likmes piemērošanas. Rīgas vidi degradējošu būvju sarakstu var apskatīt interneta vietnē https://grausti.riga.lv.

Tomēr, kā rāda Rīgas domes Īpašuma departamenta pieredze, īpašnieki interesi par namu sakārtošanu biežāk izrāda pēc tam, kad ēka jau atzīta par vidi degradējošu un tai piemērota paaugstināta NĪN likme. Jaunais regulējums, kas ļaus uz laiku apturēt vidi degradējoša mājokļa klasificēšanas lēmumu, apzinīgajiem namīpašniekiem nodrošinās iespēju naudas līdzekļus, kas tiktu piedzīti paaugstinātā nodokļa formā, novirzīt mājokļa sakārtošanai arī pēc ēkas atzīšanas par vidi degradējošu.

Ēkām, kuras Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija klasificējusi kā vidi degradējošas, tiek piemērota paaugstināta NĪN likme 3% apmērā no būves vai tai piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, atkarībā no tā, kura ir lielāka. Par periodu, uz kuru vidi degradējoša mājokļa klasificēšanas lēmums tiks apturēts, mājoklim netiks piemērota paaugstinātā NĪN likme. Ja šajā laikā nekustamā īpašuma atjaunošanas un remonta darbi noslēgsies un mājoklis vairs neatbildīs vidi degradējošas būves pazīmēm, klasificēšanas lēmums netiks atjaunots. Tas nozīmē, ka īpašniekiem arī turpmāk nebūs jāmaksā paaugstinātā NĪN likme.

Ja mājokļa īpašnieki noteiktajā termiņā neveiks īpašuma sakārtošanu, lēmums par vidi degradējošas būves klasificēšanu tiks atjaunots no tā apturēšanas brīža, un īpašniekiem būs pienākums samaksāt paaugstināto nodokli par visu lēmuma apturēšanas periodu. Ja pamatotu iemeslu dēļ īpašnieki nespēs iekļauties noteiktajā laikā, būs iespējams saņemt termiņa pagarinājumu būvdarbu pabeigšanai, bet ne ilgāk kā uz trīs mēnešiem.

Lai lūgtu apturēt lēmumu par vidi degradējošas ēkas klasificēšanu, īpašniekiem jāiesniedz iesniegums Rīgas domes Īpašuma departamentā, pievienojot dokumentus, kas pamato lēmuma darbības apturēšanai nepieciešamo laiku, piemēram, projektēšanas vai būvdarbu līgumu. Papildus, lai sniegtu finansiālu atbalstu pilsētas namu sakārtošanai, Rīgas domes Īpašuma departaments piedāvā namu īpašniekiem pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam dzīvojamo māju atjaunošanas un energoefektivitātes uzlabošanas programmā, kā arī kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanas konkursā. Iesniegumu par vidi degradējošas būves klasificēšanas lēmuma apturēšanu varēs iesniegt reizē ar projektu kādā no līdzfinansējuma konkursiem. Vairāk informācijas par līdzfinansējuma konkursiem iespējams atrast interneta vietnē https://atjauno.riga.lv/.