“Renovācijas vilnis” – renovācijas apjoma divkāršošana

0
303

Eiropas Komisija publicējusi Renovācijas viļņa stratēģiju, kā uzlabot ēku energoefektivitāti, informē Ekonomikas ministrija. 

Komisijas mērķis ir nākamajos desmit gados vismaz divkāršot renovācijas apjomu un sekot, lai renovācijas rezultātā tiktu panākta lielāka energoefektivitāte un resursefektivitāte. Tādējādi uzlabosies dzīves kvalitāte tiem, kas šajās ēkās dzīvo un kas tās izmanto, samazināsies Eiropas siltumnīcefekta gāzu emisija, tiks sekmēta digitalizācija un uzlabota materiālu atkalizmantošana un reciklēšana. Līdz 2030.gadam varētu tikt renovētas 35 miljoni ēku un radītas līdz 160 000 jaunu zaļo darbvietu būvniecības nozarē.

Ēkas izmanto aptuveni 40% no ES enerģijas patēriņa un rada 36% no siltumnīcefekta gāzu emisijas. Tomēr energoefektīva renovācija tiek veikta tikai 1% ēku gadā, tālab, lai līdz 2050.gadam Eiropa kļūtu klimatneitrāla, svarīgi ir rīkoties efektīvi. Gandrīz 34 miljoni Eiropas iedzīvotāju nevar atļauties uzturēt savu mājokli siltu, tāpēc publiskā politika, kas veicina energoefektīvu renovāciju, ir arī atbildes reakcija uz enerģētisko nabadzību, veicina cilvēku veselību un labklājību un palīdz samazināt viņu rēķinus par enerģiju. Komisija šodien arī publicēja ieteikumu dalībvalstīs par enerģētiskās nabadzības mazināšanu.

Vairāk informācijas par stratēģijas būtību virzieniem publicēta Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://ej.uz/renovacijas_vilnis.