Restaurēts 7. bastiona valnis Daugavpils cietoksnī

0
258
Foto no Daugavpils.lv

Aizvadītā gada nogalē Daugavpils Būvvalde pieņēma ekspluatācijā restaurēto 7. bastiona valni Daugavpils cietoksnī. 7. bastions ir piecstūrains zemes nocietinājums pretī Marka Rotko mākslas centram. Kopā ar tam piebūvētajām kurtīnēm (aizsargsienām) posmā no Mihaila vārtiem līdz Nikolaja vārtiem, tā ārējās sienas kopējais garums ir 410 metri.

Lai restaurētu un saglabātu vienu no cietokšņa aizsargvaļņa bastioniem, Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departaments piesaistīja finansējumu no Eiropas Savienības fondu trim dažādiem projektiem, informē Artjoms Mahļins, Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos.

2021. gadā Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā tika veikta aizsargvaļņa daļas zemes kārtas atjaunošana. Noņemtā grunts tika izmantota vaļņa nostiprināšanai un izlīdzināšanai. Tika atjaunots vaļņa profils atbilstoši vēsturiskajiem rasējumiem, tajā skaitā arī lielgabalu laukums bastiona spicē. Tika izcirsti krūmi un izņemti celmi no vaļņa nogāzēm. Vaļņa nogāzes tika nostiprinātas ar ģeorežģi, ģeopaklāju, ģeomembrānu un ģeotekstīlu 1,5 metru augstumā no parapeta; vaļņa teritorija tika apzaļumota, atjaunojot zālāju visās iepriekš noraktās plaknēs. Bastiona iekšpusē ir atjaunotas divas slīpās apareles (uzbrauktuves) pēc vēsturiskiem rasējumiem. Uz aparelēm ir ierīkots celiņš ar dažādu segumu: laukakmeņi un zāģētā granīta bruģis pa vidu vides pieejamībai. Vaļņa vidējā plaknē (centrālā plauktā) uzstādītas atkritumu urnas un parka soli.

2022. gadā citas pārrobežu sadarbības programmas projekta ietvaros tika veikta bastiona valnī iebūvēto kazemātu (pazemes telpa aizstāvēšanās nocietinājumā) restaurācija un pielāgošana Marka Rotko mākslas centra keramikas atvērto fondu funkcijām.

Virs kazemātiem tika noņemts viss grunts slānis līdz esošai ķieģeļu velvei. Atsedzot velvi tika konstatēts vēsturiskais hidroizolācijas slānis: uz velves uzklātas cinka loksnes. Loksnes saglabājās diezgan labā stāvoklī, tikai lokāli vizuāli bija novērojami caurumi. Vēsturiskas loksnes netika demontētas un tika saglabātas. Virs tām tika ierīkots keramzītbetona izlīdzinošs slānis, bentonītmāla izolācija un ģeosintētiskie materiāli nogāžu nostiprināšanai.

Kazemātu iekštelpās no izsāļojumiem un balsinājumiem tika attīrīts granīta cokols, laukakmens mūris, ķieģeļu sienas un velves. Ķieģeļu mūra sienas un velves tika attīrītas no erozijas smalknes, putekļiem, aļģēm, sāls kristāliem, izmantojot ūdensstrūklu, sāļu neitralizētāju un citus ķīmiskos noņēmējus. Tika izbūvēta jaunā grīda no klinkera ķieģeļiem. Tika atjaunotas šuves cokolā un sienās ar velvēm. Uz metāla rāmja un balstiem montēti četri (pa diviem katrā kazemātā) stikloti konteineri mākslas darbu eksponēšanai. Četrās šaujamlūkās ir uzstādīti pēc arhīva rasējumiem no jaunā izgatavoti koka logu rāmji ar metāla sietu un koka aizvaru. Šaujamlūkās aiz koka rāmjiem ir restaurētas vai izgatavotas no jaunā metāla restes. Divos ventilācijas kanālos arī ir restaurētas metāla restes. Kazemātu ieejas mezglā uz dzelzsbetona atbalstsienas ir uzstādītas stiklotas starpsienas metāla rāmī ar vienu durvju aili.

Kazemātos ierīkoti elektroapgādes, apgaismojuma, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, videonovērošanas, apsardzes signalizācijas un telekomunikācijas sistēmu tīkli un aprīkojums.

Savukārt projektā Rīteiropas vērtības līdztekus Inženieru arsenāla ēkas restaurācijai, tika veikta bastiona ārējās akmens sienas restaurācija. Izkustējušies un sasvērušies akmeņi tika rūpīgi demontēti, pirms tam tos numurējot un veicot fotofiksāciju. Tika veikts laukakmeņu mūra remonts ar mūrēšanas javu, kas speciāli tika izstrādāta Daugavpils cietokšņa objektiem, saskaņā ar vēsturisko materiālu paraugu laboratoriskās izpētes rezultātiem. Pēc akmens sienas atjaunošanas, akmeņi tika montēti savās oriģinālajās vietās, pieenkurojot tos pie atjaunotā mūra. Tāpat rūpīgi demontētas dolomīta nosegplāksnes un tika atjaunotas savās vietās pēc sienas remonta. Trūkstošās vietās tika no jauna izgatavotas un montētas nosegplāksnes no blietēta tonēta betona, vizuāli analoģiski vēsturiskajam prototipam. Trūkstošie akmeņi tika atrasti pie vaļņa uz zemes vai tika ņemti no cietokšņa būvmateriālu depozitārija (akmeņi, kuri tika savākti no citām vietām cietoksnī).

Pēc SIA REM PRO izstrādātā būvprojekta, būvdarbus veica Personu apvienība Lagron un Būvuzņēmums Restaurators (atbildīgais būvdarbu vadītājs Dāvis Priede). 7. bastiona kazemātu arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju un būvprojekta konservācijas restaurācijas sadaļu izstrādāja SIA Konvents (vadītājs: arhitekts Pēteris Blūms). Autoruzraudzību veica SIA REM PRO (atbildīgais autoruzraugs Ilze Ratniece). Būvuzraudzību nodrošināja SIA Warss+ (atbildīgais būvuzraugs Ivars Markovskis).