Rīga gatava aktīvi iesaistīties ekonomikas sildīšanā

0
259

Ņemot vērā publiskajā telpā sniegto informāciju par plānoto Eiropas Savienības fondu finansējuma pārdali tautsaimniecībai būtiskiem projektiem ar augstu gatavības pakāpi, Rīgas pašvaldība ir apkopojusi informāciju par projektiem, kuru īstenošanu ir iespējams uzsākt nekavējoties jau 2020. gadā.

Kopumā nepieciešamo investīciju apjoms, ar kuru palīdzību Rīga var iesaistīties ekonomikas sildīšanā jau tuvākajā laikā, veido aptuveni 337 miljonus eiro. Investīcijas nepieciešamas tādās jomās kā klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu īstenošana, t.sk. energoefektivitāte un mobilitāte – aptuveni 241 miljonu eiro apmērā. Tas ietver, piemēram, kompleksus pasākumus pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātei, kā arī mobilitātes jomā plānots īstenot Austrumu maģistrāles iztrūkstošo posmu no Vietalvas ielas līdz Ieriķu ielai. Tāpat arī atsevišķus veloinfrastruktūras projektus (piemēram, Veloceļš Centrs – Ziepniekkalns). Investīcijas nepieciešamas arī pilsētvides jomā 96 miljonu eiro apmērā, kas vienlaikus nodrošina jaunu darba vietu izveidi un kultūras un izglītības pakalpojumu pieejamību, kā piemēram, Sarkandaugavas apkaimes kultūras un dabas mantojuma revitalizācija – Aldara parka pārbūve un Mūkusalas ielas krasta promenādes izbūve, kas būs būtisks ieguldījums pilsētvides kvalitātes uzlabošanā gan visas pilsētas, gan apkaimes mērogā.

Rīgas pašvaldība iepriekšējos gados, atbilstoši plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm, nodrošināja darbu pie tehniskās dokumentācijas izstrādes. Līdz ar to, ja pašvaldībai tiktu piešķirts nepieciešamais finansējums, jau tuvāko mēnešu laikā ir iespējams uzsākt būvniecības darbus vairākos nozīmīgos objektos, kas veicinātu ātrāku COVID-19 izraisītās krīzes sociālekonomisko seku mazināšanu un vienlaikus nodrošinās pašvaldības infrastruktūras sakārtošanu.

Ekonomikas stimulēšanai būs liela nozīme arī ziemas un 2021. gada pavasara mēnešos, tādēļ investīcijas ir nepieciešamas arī lielākiem projektiem transporta infrastruktūras jomā.  Pašvaldība arī aktualizē jautājumu par finansējuma piešķiršanu ar Rail Baltica saistītās infrastruktūras objektu būvprojektu izstrādei un būvniecībai. Patlaban notiek aktīvs Rail Baltica lokālplānojuma izstrādes process, kura ietvaros ir apzinātas nepieciešamās papildu darbības, kas neiekļaujas Rail Baltica projekta robežās un finansējuma apjomā, bet vienlaicīgi ir funkcionāli saistītas ar Rail Baltica projekta pilnvērtīgu attīstības scenārija realizāciju un funkcionēšanu pilsētā. Šo objektu īstenošanu ir nepieciešams veikt vienlaicīgi ar Rail Baltica pamattrases izbūvi, tāpēc būvprojektu izstrāde ir jāuzsāk jau tuvākajā laikā.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit