Rīgā noslēgusies ar šķeldu darbināmas katlumājas būvniecība

0
89
Publicitātes attēls

Rīgā pabeigta ar šķeldu darbināmas katlumājas būvniecība. Uzņēmuma SIA Rīgas BioEnerģija izveidotā biokurināmā katlumāja ar siltuma ražošanas jaudu līdz 48 megavatiem ļaus būtiski palielināt atjaunīgo energoresursu īpatsvaru siltumenerģijas ražošanā Rīgā un samazinās atkarību no fosilā kurināmā.

SIA Rīgas BioEnerģija biokurināmā katlumāja atrodas Rīgā, Rencēnu ielā 30. Ar moderno un jaudīgo katlumāju tiks būtiski palielināts atjaunīgo energoresursu izmantošanas īpatsvars siltumenerģijas ražošanā Rīgā. Iecerēts, ka projekta rezultātā atjaunīgo energoresursu izmantošanas īpatsvars pieaugs par 7%, sasniedzot 30% siltumenerģijas ražošanu no biokurināmā Rīgas Daugavas labajā krastā.

Samazinot atkarību no fosilajiem energoresursiem, siltuma ražotājam paveras iespēja drošāk prognozēt ražošanas izmaksas, piedāvājot konkurētspējīgu cenu siltumenerģijas tirgū. Biokurināmā katlumāja gadā saražos aptuveni 253 tūkstošus megavatstundu siltumenerģijas, kas ir līdzvērtīgs siltumenerģijas patēriņam 600 daudzdzīvokļu māju apkurei gada laikā.

Uzņēmums SIA Rīgas BioEnerģija pilnībā pieder siltumapgādes uzņēmumam AS Rīgas Siltums. AS Rīgas Siltums ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Uzņēmums veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju.