Rīgā notiks starptautiska datu konference “Kadastra dati labākai valsts rītdienai”

0
27
Attēls ilustratīvs

Piektdien, 17. maijā, Valsts zemes dienests (VZD) Rīgā rīkos starptautisku datu konferenci Kadastra dati labākai valsts rītdienai, kurā eksperti no Latvijas un citām Eiropas valstīm diskutēs par daudziem uzņēmējiem un iedzīvotājiem aktuāliem kadastra datu jautājumiem – to nepieciešamību, iegūšanu, drošību, kā arī efektīvu izmantošanu, informē VZD pārstāvji.

Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Vita Narnicka: “Šodienas nepārtraukti dinamiskajos apstākļos, aktuāli kadastra dati faktiski ikdienā ir nepieciešami gan iedzīvotājiem, uzņēmumiem, attīstītājiem, gan arī dažādiem atbildīgajiem dienestiem. Kadastra dati savā būtībā ir svarīgs būvju datu avots, kas ir labs palīgs gan attīstītājiem, kuri nolēmuši pārbūvēt dažādas iepriekšējos gados celtas būves, gan atbildīgajiem dienestiem, kuri izmeklē dažādus negadījumus, gan uzņēmējiem, kuri vēlas apbūvēt līdzās esošas teritorijas gan daudz kam citam. Ņemot vērā, cik strauji Eiropā notiek attīstība, valstis, kurās nav centrālas būvju reģistrācijas sistēmas, domā par tās ieviešanu, saprotot tās nozīmīgumu ilgtermiņā, nevis otrādi.”

Ņemot vērā pasaules pieredzi, kas rāda, ka Kadastra datus izmanto vēl plašāk nekā to darām šobrīd Latvijā, konferencē aicināti arī ārvalstu eksperti no Ukrainas, Francijas, Lietuvas un Igaunijas. Kadastra dati ir ārkārtīgi svarīgi valsts drošības jomā, dažādu dabas stihiju seku novēršanā, pilsētplānošanā, investīcijas projektu attīstīšanā, dažāda mēroga loģistikas un piegāžu ķēžu plānošanā, pētniecībā un citās uz izaugsmi vērstās jomās.