Rīgas Celtniecības koledžu absolvē 54 jaunie speciālisti

0
1410

Rīgas Celtniecības koledžā (RCK) pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību 2019./2020. studiju gadā ieguva 54 jaunie speciālisti, informē iestādes pārstāve Vineta Vaska. Šogad studenti darbus iesniedza un aizstāvēja tikai digitālā formātā.

Studiju programmā Arhitektūra diplomus saņēma 12 arhitekta palīgi, studiju programmā Būvzinības – 23 būvdarbu vadītāji, programmā Inženiersistēmas – 7 inženierkomunikāciju būvdarbu vadītāji, programmā Restaurācija – 12 restauratori.

Valsts kvalifikācijas komisijas dalībnieki absolventu darbus vērtē ļoti atzinīgi. Studiju programmas Būvzinības kvalifikācijas komisijas priekšsēdētāja Sandra Gusta, Dr. oec., LLU asociētā profesore: ”RCK diplomprojektu izstrādātāji parādījuši labas teorētiskās un praktiskās zināšanas, studiju laikā ir kļuvuši zinoši un par savām spējām pārliecināti. Sagatavotības līmenis kopumā atbilst būvdarbu vadītājiem izvirzītajām prasībām. Darbi tika labi prezentēti.”

Komisijas dalībnieks Rihards Ābols, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas būvuzraugs, vērtē: “Bija vērojums, ka diplomprojektus aizstāvēja vairākums praktiķu ar pieredzi būvdarbos, kas diplomandiem palīdzēja pamatoti tikt galā ar recenzentu un diplomprojektu komisijas āķīgajiem jautājumiem. Jaunos speciālistos vērojama degsme turpināt iesākto ceļu būvniecībā.”

Komisijas loceklis Gints Šķenders, SIA Būvprojekts valdes loceklis, saka: “RCK var būt ļoti laba praktisko un teorētisko būvniecības zināšanu nostiprināšanas bāze būvdarbu vadītājiem un būvuzraugiem. Novēlu arī turpmāk īstenot principu – praktiskās zināšanas būvniecības jomā nostiprinām ar teorētiskajām visā speciālista aktīvās darbības periodā.”

Valsts kvalifikācijas komisijas priekšsēdētājs studiju programmā Arhitektūra Jānis Dripe, Dr. arch. h.c., vērtē: “Katru gadu Rīgas Celtniecības koledža mūs priecē ar kvalitatīvu pienesumu valsts arhitektūras un būvniecības jomai. Šogad arhitektūras specialitātē darbus veiksmīgi aizstāvēja 12 specialitātē patiesi ieinteresēti jaunieši. Tradicionāli mēs jaunos kolēģus redzam birojos arhitekta palīga statusā, jo katrs radošs un profesijā veiksmīgs arhitekts ir gandarīts par profesionālu tehnisko atbalstu. RCK patlaban ir pārejas stadijā – nākotnē jaunie speciālisti vairāk būs orientēti tehnoloģiju virzienā. Vēlu veiksmi jaunajiem speciālistiem turpmākajā darbā un RCK veiksmīgu profesionālās apmācības transformāciju tehnoloģiju virzienā.”