Rīgas pašvaldība aicina rīdziniekus pagarināt būvatļaujas termiņu

0
664
Attēls ilustratīvs

Rīgas pašvaldība aicina rīdziniekus pagarināt būvatļaujas termiņu. Aicinājums attiecas uz rīdziniekiem, kuru īpašumā ir ilgstoši nepabeigta būve, un nav izdevies to pagūt nodot ekspluatācijā līdz likumā noteiktajam termiņam – šī gada 1. oktobrim. Pagarinot būvatļaujas termiņu, paaugstinātā nekustamā nodokļa likme netiek piemērota.

Normatīvie akti nosaka, ka maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš ir astoņi gadi no atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Tās ēkas, kuru būvniecība ir uzsākta līdz 2014. gada 1. oktobrim un būvatļaujā nav norādīts maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš, bija jānodod ekspluatācijā līdz 1. oktobrim. Normatīvi attiecas uz visiem būvobjektiem – savrupmājām, saimniecības ēkām, daudzdzīvokļu ēkām u.c.

Šobrīd Rīgā ir ap 12 000 līdz 13 000 būvatļauju, kurām nav ziņu par nodošanu ekspluatācijā. Tie nekustamo īpašumu īpašnieki, kuru īpašumos ir ilgstoši nepabeigts būvniecības process, ir aicināti pagarināt būvatļaujas termiņu vai veikt būves nodošanu ekspluatācijā, ja būvdarbi ir jau pabeigti.

“Vēlos uzsvērt, ka būvatļauju var pagarināt uz būvniecības ierosinātāja prasīto laiku. Lai to paveiktu, rīdziniekiem jāvēršas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā ar iesniegumu, kurā norādīts, uz cik ilgu laiku vēlas pagarināt būvatļauju. Iesniegumam jāpievieno aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta, izbūvētā būvapjoma izpildmērījumu plāns un izbūvēto ārējo inženierkomunikāciju izpildmērījumu plāns, kā arī būvdarbu veicēja apdrošināšanas polise, kas noslēgta uz iesniegumā norādīto laiku,” skaidro Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (RD PAD) direktora vietnieka pienākumu izpildītājs būvniecības jautājumos Valdis Dombrovskis.

Ja pēc maksimālā būvdarbu derīguma termiņa beigām persona nebūs uzsākusi darbības termiņa pagarināšanai, piemēram, inventarizācijas lietas pasūtīšana, izpildmērījuma veikšana, tad RD PAD veiks objekta apsekošanu. Konstatējot būvdarbus, var tikt piemērota paaugstināta nekustamā īpašuma likme.

Ja objekts ir pabeigts un nepieciešama tikai nodošana ekspluatācijā, maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums nav jāpagarina, bet ir jāveic darbības objekta nodošanai ekspluatācijā. Ja būvdarbi ir pabeigti, bet ir nepieciešams izstrādāt izmaiņu projektu, maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums nav jāpagarina, bet ir jāveic izmaiņu projekta saskaņošana.