Rīgas pašvaldība atvieglo saules paneļu uzstādīšanu

0
446
Attēls ilustratīvs

Ņemot vērā Rīgas klimatneitralitātes mērķus un augstās elektroenerģijas cenas, Rīgas enerģētikas aģentūra atgādina par privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām un aicina uzstādīt saules paneļus.

Saskaņā ar pieejamo valsts līdzfinansējuma atbalstu saules paneļu uzstādīšanai privātmājās, Rīgas dome ir precizējusi saules paneļu uzstādīšanas projektu saskaņošanas procedūras, ar to faktiski atceļot saskaņošanu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, tādējādi būtiski paātrinot procedūru un samazinot izmaksas iedzīvotājiem.

Saules paneļu uzstādīšanai nav nepieciešama būvvaldes atļauja, ja nav paredzēts veikt būvdarbus, piemēram, ēkas vai jumta nesošo konstrukciju pastiprināšana vai inženiertīkla pievada izbūve. Neatkarīgi no tā, vai plānots izvietot uz ēkas jumta vai zemes, saules paneļi ir iekārtas.

Neskaidro jautājumu situācijās par turpmākajiem soļiem atbalsta apgūšanā Rīgas enerģētikas aģentūra aicina sazināties pa tālruni 67012437 vai pieteikties tiešsaistes konsultācijai.

Savukārt projektu iesniegumus par finansiālu atbalstu atjaunojamo energoresursu iekārtu iegādei mājsaimniecībās pieņems un vērtēs valsts SIA Vides investīciju fonds, kā arī lēmumus par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu.

Būvniecības likumā noteiktais primāri attiecas uz būvju būvniecību, nevis iekārtu ierīkošanu, uzstādīšanu vai izvietošanu būvē. Tas nozīmē, ja iekārtas, tajā skaitā saules paneļa, funkcionēšanas, ierīkošanas vai izvietošanas nodrošināšanai nav nepieciešams veikt būvdarbus, piemēram, pastiprināt nesošās konstrukcijas, izbūvēt jaunus iekšējos inženiertīklus, tad to neregulē Būvniecības likums, bet ir jāievēro pašvaldības teritorijas plānojuma, lokālplānojuma vai detālplānojuma prasības.

Savukārt, ja iekārtas funkcionēšanas, ierīkošanas vai izvietošanas nodrošināšanai ir nepieciešams veikt būvdarbus, tad piemērojams būvniecības regulējums atkarībā no plānotajiem būvdarbiem.

Ja saules paneļu uzstādīšanas laikā plānota ēkas pārbūve, piemēram, nesošo konstrukciju pastiprināšana – tā veicama pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu. Ēkas pārbūvei nepieciešamie dokumenti noteikti Ēku būvnoteikumos. Ņemot vērā, ka par ēkas drošumu atbild ēkas īpašnieks, pirms iekārtu izvietošanas ēkas īpašniekam ir nepieciešams veikt ēkas tehnisko apsekošanu, lai noskaidrotu jumta konstrukciju nestspēju.

Situācijā, ja saules paneli plānots uzstādīts uz zemes un tā ierīkošanai ir nepieciešams veikt būvdarbus, piemēram, ja ir nepieciešamība izbūvēt inženiertīkla pievadu (ārējais inženiertīkls), to realizē atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumu Nr.253 Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi noteiktajā kārtībā.

Par būvdarbiem tiks uzskatīti tikai tādi darbi, ja saules paneļu darbībai nepieciešama ārējā inženiertīkla izbūve.

“Atjaunojamās enerģijas iegūšanai jābūt ērtai un vienkāršākai. Atvieglojot saules paneļu uzstādīšanas saskaņošanu un sniedzot konsultācijas katram rīdziniekam vēlamies veicināt arvien plašāku enerģijas importa mazināšanu Rīgā,” uzsver Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis.