Rīgas pašvaldība plāno atjaunot hokeja skolas “Rīga” ēku un internātu

0
43
Publicitātes foto

Rīgas pašvaldība plāno veikt remontdarbus hokeja skolas Rīga un tās internāta ēkās Vietalvas ielā, uzlabojot to energoefektivitāti un vizuālo izskatu, informē galvaspilsētas pašvaldības pārstāvji.

Hokeja skolas halles ēkā projekta īstenošana veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu (plānotais samazinājums – 757 015 kWh/gadā), tādējādi samazināsies Rīgas pašvaldības izdevumi par šī objekta siltumapgādi un elektroapgādi. Plānotais siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums daudzums – 91.32 t/CO2 gadā. Vienlaikus tiks uzlabots ēkas vizuālais izskats un iekštelpu klimats, radot komfortablu vidi hokeja skolas audzēkņiem, treneriem un darbiniekiem, veidojot estētiski pievilcīgu pilsētvidi, kā arī nomainot esošās ventiekārtas, apgaismes ķermeņus un uzstādot A klases saules paneļus ar iekārtu jaudu 50kw.

Savukārt hokeja skolas internāta ēkā projekta laikā tiks siltināts ēkas cokols, fasāde un jumts, kā arī atjaunoti ieejas mezgli un nomainīti apgaismes ķermeņi, līdz ar ko tiks veicināts primārās enerģijas ietaupījums. Arī šajā projektā tiek izmantoti ilgtspējīgi atjaunojamo energoresursu risinājumi uzstādot A klases saules paneļus ar moduļa efektivitāti ne zemāku kā 21,76% un iekārtu kopējo jaudu 20kw, tādējādi veicinot primārās enerģijas ietaupījumu.

Būvdarbu līgums noslēgts ar SIA APSA būve. Darbus plānots pabeigt sešu mēnešu laikā.