Rīgas rātsnamā ieviesīs viedas ēkas pārvaldības sistēmu

0
263

Rīgas rātsnama ēkā plānots uzsākt SMARTeeSTORY projekta īstenošanu, kura ietvaros izstrādās un testēs inovatīvus ēku energoefektivitātes paaugstināšanas un atjaunīgo energoresursu integrēšanas risinājumus.

Projekta mērķis ir cieši saistīts ar Eiropas zaļā kursa ieviešanu – energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem vēsturiskajās ēkās. Ēkas ir viena no lielākajiem enerģijas patērētājiem Eiropas Savienībā (ES), veidojot 40% no visa ES enerģijas patēriņa un 36% no visām emisijām.

Vislielākie izaicinājumi ēku energoefektīvas renovācijas jomā saistīti ar vēsturisku un publiski nozīmīgu ēku atjaunošanu, jo fasādes jāsaglabā to vēsturiskajā izskatā, uz ēku fasādēm un jumtiem vai arī to tiešā tuvumā nedrīkst izvietot lielgabarīta aprīkojumu atjaunīgo energoresursu ražošanai, arī ēku siltināšanas iespējas ir ierobežotas. 

Rīgas domes ēkai projekta ietvaros izstrādātā sistēma pilnībā nodrošinās funkcijas, kas nepieciešamas, lai ēka kļūtu vieda. Projekta plānotajos rezultātos ietilpst: izstrādāta un rātsnama ēkā uzstādīta ēkas vadības un kontroles sistēma, uzstādīti viedie risinājumi.

Piemēram, plānots pilnveidot siltumapgādes sistēmu – automatizētu termostata vārstu  uzstādīšana, karstā ūdens sagatavošana pēc pieprasījuma, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu ierīkošana (19 atsevišķu gaisa kondicionieru integrēšana ēkas pārvaldības sistēmā). Plānots nomainīt apgaismojumu, izmantojot ēkas noslogojuma sensorus: lai izslēgtu apgaismojumu un lai notiek automātiska apgaismojuma samazināšana, tiklīdz netiek konstatēta cilvēku klātbūtne. Uzmanība būs pievērsta arī mikroklimatam, piemēram, tiks uzstādīti logu sensori, un tie tiks integrēti ēkas apkures/dzesēšanas vadības sistēmā u.c. Ēkas elektroapgādes sistēmā būs integrēts atjaunīgās elektroenerģijas ražošanas un uzkrāšanas risinājums; ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai, mikroklimata regulēšanai tiks izstrādāta kombinēta apgaismojuma, noēnojuma un apkures, dzesēšanas, ventilācijas vadība, kas ņems vērā laikapstākļus. Ēkas pagrabstāvā projekta ietvaros organizēs elektroauto uzlādes iespējas vismaz 5 automašīnām. Gan projekta ietvaros, gan pēc tā realizācijas notiks aktīva zināšanu pārnese un viedo tehnoloģiju apgūšana.

Projekta SMARTeeSTORY kopējais budžets 5 miljoni eiro. Rīgas pilotteritorijai paredzēti 437 312 eiro. Finansējumu nodrošina ES fondi inovāciju un pētniecības programma Apvārsnis Eiropa (Horizon Europe).

Projektu administrēs Rīgas enerģētikas aģentūra. Sadarbības partneri ir Eiropas pilsētu pašvaldības: Delftas pilsētas pašvaldība, Granādas pilsētas pašvaldība. Kā arī pētniecības institūcijas, tehniskie un konsultatīvie partneri: RINA Consulting S.p.A., Tecnalia, Cartif, Schneider Electric, Pellini SpA, Exus Software, Stainbeis Innovation GmbH, Tera SRL, Andalūzijas enerģētikas aģentūra, Rīgas Tehniskā universitāte.