Rīgas stacijā iebrukusī šahta būvprojektā nebija norādīta

0
609

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), klātienē apsekojot Rīgas dzelzceļa pasažieru stacijas B tuneli, kurā ceturtdien, 2.decembrī, iegruva griesti virs konditorejas, secinājis, ka negadījums noticis, jo dzelzceļa projekta Rail Baltica darbos iesaistītā smagā tehnika uzbraukusi uz būvprojektā nenorādītas šahtas, kuras pārsegums neizturējis slodzi un konditorejas palīgtelpā noticis griestu iegruvums, informē BVKB.

Sadarbībā ar būvobjekta atbildīgajām personām tuneļa bīstamība tika novērsta uzreiz pēc negadījuma, būvdarbu veicējam pārtraucot būvdarbus un tuneli slēdzot gājējiem.

BVKB būvinspektori gatavos būves pārbaudes atzinumu, nosakot ierobežojumus būvdarbu veikšanai un telpu ekspluatācijai būves daļā, kā arī veicamos pasākumus ekspluatācijas un būvdarbu atsākšanai.

Izvērtējot pieejamo būvniecības dokumentāciju, secināms, ka tuneļa ekspluatācija darbu organizēšanas projektā bija paredzēta, tomēr BVKB uzskata, ka nosacījumi un izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā nav izstrādāts pietiekami detalizēti.