Pēdējās desmitgadēs pasaulē notiekošās klimatiskās pārmaiņas nav gājušas secen arī Latvijai. Šķiet, viena no redzamākajām ir spēcīgās lietusgāzes, kas arvien biežāk mēdz mūs apciemot dažādos gadalaikos, daudzviet radot īstus plūdus.

Pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, gada kopējais nokrišņu daudzums Latvijā pēdējo 55 gadu laikā ir pieaudzis, it īpaši ziemas un pavasara sezonā. Palielinājusies arī nokrišņu intensitāte, un pieaudzis ekstremālu nokrišņu gadījumu skaits.

Lai arī lietus izraisītie plūdi tīri teorētiski ir īslaicīga parādība, tie nes līdzi daudz problēmu, piemēram, pārslogotas kanalizācijas sistēmas, rada apkārtējās vides piesārņojumu. Plūdi ir apdraudējums sociālajiem un kultūrvēsturiskajiem objektiem, tie rada saimnieciskās darbības traucējumus un materiālos zaudējumus, paralizē satiksmi un pat bremzē pilsētu attīstību.

Problēmas izpētei un iespējamo risinājumu izstrādei gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī tiek veikti pētījumi un projekti. Kā svarīgākie plūdu riska cēloņi minēti novecojušas vai aizsērējušas cauruļvadu sistēmas, arvien pieaugošas ūdens necaurlaidīgu virsmu platības, pilsētu paplašināšanās rajonos ar augstu gruntsūdeni, ūdens objekti, kas atrodas tālu no lietusūdens uztveršanas vietas, milzīgu centralizētu lietus kanalizācijas sistēmu veidošanās, pieslēdzot arvien jaunus apdzīvotus masīvus, un klimata pārmaiņas.

Jauns nokrišņu ūdeņu apsaimniekošanas koncepts

Nokrišņu radītajiem plūdiem tiek piedāvāti vairāki iespējamie risinājumi, piemēram, kolektoru paplašināšana un rekonstrukcija, sistēmas decentralizācija, meliorācijas grāvju izveide un to sistēmas, lietusūdens uzkrāšanas baseini, ūdenscaurlaidīgi ielu segumi, infiltrācijas cauruļu ierīkošana, infiltrācijas kasešu izmantošana.

Viens no jaunākajiem risinājumiem, kas pārliecinoši apstiprinājis savu efektivitāti, ir kompānijas Pipelife izstrādātais lietusūdens apsaimniekošanas koncepts Raineo. Tā pamatā ir infiltrācijas kasetes, kas nodrošina trīs galvenās funkcijas – uztvert, attīrīt un infiltrēt. Savukārt risinājums kopumā palīdz decentralizēt lietus kanalizācijas sistēmu, novērš nepieciešamību pēc lielākiem cauruļvadu diametriem, spēj uzkrāt milzīgu ūdens daudzumu, tādējādi mazinot atkarību no ūdens objektiem, attīra lietus notekūdeņus, ļauj infiltrēt lietusūdeņus, papildinot gruntsūdeņus nokrišņu rašanās vietā, un, pateicoties kontrolētai lietusūdens novadīšanai, ļauj novērst kanalizācijas sistēmas pārslodzi.

Raineo sistēma izmantojama stāvlaukumiem un autoceļiem, pilsētas urbānajā vidē, sporta laukumos un stadionos, lidostās, tirdzniecības platībās un industriālos objektos, lauksaimniecībā un citviet.

Sistēmas sastāvdaļas

Pirmais Raineo sistēmas uzdevums ir uztvert nokrišņu radīto ūdens apjomu. Šim nolūkam Pipelife piedāvā hermētiskas nosēdakas ar nominālo diametru DN 315, 400, 630, 800 un 1000 mm, kas izgatavotas no polipropilēna (PP) pēc pasūtījuma atbilstoši projektā norādītajiem parametriem. Nosēdakām pieejamas dažādu veidu teleskopiskās restes – apaļas, kantainas un kupolveida. Tālākai lietusūdens novadīšanai paredzētas PP lietus kanalizācijas akas ar diametriem DN 400, 630, 800 un 1000 mm un PP lietus kanalizācijas caurules ar diametru DN 110 līdz 1140.

Raineo sistēmas svarīgākais posms ir ūdens uzkrāšana un infiltrācija. Šo funkciju pilda infiltrācijas kasešu moduļi Stormbox I un Stormbox II, kas vienlaikus nodrošina ūdens uzkrāšanu, uzglabāšanu un infiltrāciju. Kasešu pārdomātā uzbūve nodrošina augstu izturību, kas ir svarīgi pie intensīvas, apjomīgas ūdens plūsmas. Turklāt Stormbox kasetes izceļas ar teicamu lietderīgā tilpuma parametru – 95,5% var aizpildīt ar ūdeni.

Vienādas funkcijas, atšķirīga veiktspēja

Infiltrācijas kasešu Stormbox I un Stormbox II darbības princips ir vienāds, taču atšķirības ir kasešu tehniskajos parametros un veiktspējā. Stormbox I infiltrācijas kasete ir 60 cm plata, 120 cm gara un 30 cm augsta, tās ūdens ietilpība ir 206 litri un svars nepilni deviņi kilogrami. Mazais svars nodrošina ne tikai ērtāku uzstādīšanu – Stormbox I kasetei var pieslēgties no visām pusēm. Sānos iespējams pievienot caurules ar diametru 110, 125, 160 mm, bet no augšpuses – 110, 125, 160 un 200 mm. Ja nepieciešams pievienot lielāka diametra caurules, var izmantot Stormbox adapteru – pievienojumiem DN 200–500 mm. Stormbox I ir piemērots risinājums dažādām platībām, it īpaši vietām ar augstu gruntsūdens līmeni.

Runājot par Stormbox II kasetēm, to konstrukcija nodrošina pielāgojamu horizontālu un vertikālu izkārtojumu. Katras Stormbox II vienības ietilpība ir 413 litru. Stormbox II ir viena no izturīgākajām lietusūdens kasešu sistēmām tirgū. Tā ir noturīga pret vertikālu slodzi – 700 kN/m2 –, viens kvadrātmetrs kasetes virsmas spēj izturēt vairāk nekā 11 ziloņu vai piecu autobusu svaru.

Vēl viena Stormbox II priekšrocība ir droša un ātra uzstādīšana. Atšķirībā no citiem līdzīgiem izstrādājumiem Stormbox II kasešu montāžu veic, izmantojot bīdīšanas un noklikšķināšanas metodi, nevis papildu skavas. Stormbox II kasetei var pieslēgties no visām pusēm. Sānos iespējams pievienot caurules ar diametru 160, 200, 250, 315, 400 mm, sānu pievienošanās plāksne ir jāpagriež un jāievieto tā, lai ieplūde nonāk augšējā, bet izplūde – apakšējā pozīcijā. No augšpuses kasetei var pievienoties ar PE adapteru 200 un 400 mm vai PP adapteru 400, 425, 630 mm.

Lai veiktu Stormbox II sistēmas apkopi, tajā var viegli ievietot hidrodinamiskās tīrīšanas iekārtas un CCTV inspekcijas kameras, turklāt augstspiediena strūkla nevar sabojāt ģeotekstilu, pateicoties pārdomāti izveidotai pamatnei un sānu sienas konstrukcijai.

Ģeotekstils kasešu drošībai

Katru Stormbox moduli nepieciešams pasargāt no bojājumiem un grunts iekļūšanas tajā, tāpēc modulis vispirms jāietin ģeotekstilā. Būtiski izvēlēties funkcionāli un izturības ziņā atbilstošu ģeotekstilu. Tam jābūt neaustam, ar svaru vismaz 250–400 g/m². Nepareizi izvēlēts ģeotekstils var būt šķērslis ūdens infiltrācijai gruntī.

Ja tiek veidots lietusūdens uzglabāšanas rezervuārs, jāveido trīs slāņi: ģeotekstils, ģeomembrāna un vēlreiz ģeotekstils. Papildu aizsardzībai no mehāniskajiem bojājumiem ražotājs iesaka nodrošināt atbilstošu aptverošo grunti vismaz 100 mm biezumā. Vēlamajam grunts daļiņu izmēram jābūt ne lielākam par 8–24 mm.

Montāžas laikā jāievēro, ka visi Stormbox moduļi jāaprīko ar ventilācijas šahtu, kas atvieglo moduļa piepildīšanos, un ar vienu vai vairākām revīzijas šahtām. Revīzijas šahtas var pievienot modulim augšpusē vai no sāniem.

Ja Stormbox moduli plānots veidot kā uzkrāšanas tilpni un lietusūdeni tālāk pakāpeniski novadīt kanalizācijas sistēmā, tad kontrolētai novadīšanai var izmantot Vortex plūsmas kontrolieri, plūsmas kontrolaku vai ūdens novadīšanai sistēmā izmantot mazāka diametra caurules.

No realizācijas līdz projektam

Raineo pievienotā vērtība ir piedāvātais tehniskais atbalsts no projektēšanas līdz realizācijai. Pipelife speciālisti piedāvā rasējumus un tehnisko informāciju, konsultācijas un aprēķinus, uzstādīšanas rekomendācijas.

Lai klients saņemtu kvalitatīvu konsultāciju, nepieciešama iespējami pilnīgāka informācija par nokrišņu datiem, sateces zonas lielumu un veidu, moduļa maksimālajiem izmēriem un izvietošanas vietu. Tāpat vajadzīgs grunts apraksts, plānotais moduļa veids un ūdens attīrīšanas nepieciešamība. Uzstādītās lietusūdens pārvaldības sistēmas veiktspēja atkarīga ne tikai no pareiziem aprēķiniem, bet arī no visu komponentu kvalitātes, uzstādīšanas apstākļiem un būvnieku profesionalitātes.

Īstenotie projekti

Pēdējo gadu laikā Latvijā īstenoti vairāki nozīmīgi Raineo sistēmas ieviešanas projekti. 2016. gadā Paula Stradiņa Klīniskajā uni-
versitātes slimnīcā realizēts lietusūdens savākšanas un infiltrācijas projekts, uzstādot 3246 Stormbox I kasetes ar kopējo tilpumu 700 m³. Darbs tika paveikts piecās dienās divos atsevišķos laukumos. Ierobežojošie faktori, kas noteica, kāda tilpuma un kvadratūras Raineo infiltrācijas sistēmu nepieciešams uzstādīt, bija teritorijas infrastruktūra un apakšzemes komunikāciju tīkls.

Mežaparka Lielajā estrādē 2021. gadā izveidoti četri dažādu izmēru infiltrācijas lauki ar 319 Stormbox II kasetēm un kopējo tilpumu 138 m³.

Pērn Raineo sistēma ar Stormbox II kasetēm ierīkota arī Daugavas stadiona ledus hallē Rīgā. Sistēma tiek izmantota nokrišņu ūdens savākšanai gan no halles jumta, gan apkārtējās teritorijas. Kopējā infiltrācijas lauka platība ir 24×18×1,2 m ar tilpumu 518,40 m³. Šeit divos stāvos izvietots 1200 kasešu – katrā stāvā pa 600 kasetēm ar kopējo tilpumu 518,40 m³.

Vairāk informācijas: www.pipelife.lv.