Rotaļu laukumiem īpaša uzmanība no projektēšanas līdz ekspluatācijai

0
424
Labas apsaimniekošanas prakses piemērs. Saules parks Dobelē.

Pieprasījums pēc rotaļu un rekreācijas laukumu ierīkošanas publiskajā ārtelpā arvien palielinās, taču ne vienmēr tiek atbildīgi ievēroti visi nosacījumi to projektēšanā, uzstādīšanā, reģistrēšanā un uzturēšanā.

Joprojām daudzviet tiek izmantoti arī senāk būvēti laukumi, kuru ekspluatācijā bieži vien vērojami pārkāpumi.

Kopš spēkā stājušies Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.18 Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi, visiem jaunajiem laukumiem, kas ir ierīkoti pēc 2021.gada 16.jūlija, jāveic pēcuzstādīšanas pārbaude, savukārt laukumiem, kas iekārtoti pirms šī datuma, jābūt veiktam riska novērtējumam. Papildu tam atbilstoši minētajiem noteikumiem Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir izveidojis Publisko spēļu un rekreācijas laukumu reģistru un ik gadu veic laukumu pārbaudes.

Ja laukumā ir uzstādītas vairāk par četrām spēļu vai aktivitāšu iekārtām, kā arī, ja vismaz viena no aktivitāšu iekārtām ir paredzēta vairāk nekā divām aktivitātēm (kāpelēt, lēkāt, šūpoties, slidināties, griezties, rāpot, līst vai veikt darbības savu fizisko vai intelektuālo spēju saglabāšanai vai uzlabošanai), laukumam jāveic pēcuzstādīšanas pārbaude, un tas jāreģistrē reģistrā.

Savukārt iekārtām, kas paredzētas lietošanai mājas apstākļos, piepūšamām rotaļu iekārtām, virvju atrakciju aprīkojumam, publiskām atrakciju iekārtām, ūdens atrakciju iekārtām un iekārtām, kas lietojamas kompetentā uzraudzībā, pārbaudes veic, pamatojoties uz Preču un pakalpojumu drošuma likumu, jo MK noteikumi Nr.18 uz šīm iekārtām neattiecas.

Tiesa, lai arī rotaļu laukumu kontroles mehānisms kļuvis efektīvāks un arī laukuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākumi ir zināmi, daudzviet Latvijā ir pašvaldības, kurās oficiāli nav reģistrēts neviens šāda veida publiskais laukums.

Kas ir droša iekārta?

Pērn pakalpojumu uzraudzības jomā PTAC veica 39 pārbaudes – 30 pārbaudes ārtelpu publisko spēļu un rekreācijas laukumos, četras pārbaudes iekštelpu spēļu laukumos un piecas pārbaudes virvju trasēs. Neatbilstības tika konstatētas visās pārbaudītajās pakalpojumu sniegšanas vietās.

PTAC Patēriņa preču uzraudzības daļas vadītāja/departamenta direktora vietniece Līga Kauliņa norāda, ka pagājušajā gadā apsekotie laukumi uzstādīti senāk vai izbūvēti pat padomju laikos, tāpēc neatbilstību ar augstu risku bija tik daudz. Šādos gadījumos tika pieprasīts uzreiz norobežot iekārtas un nepieļaut to lietošanu.

«Piemēram, te var minēt šūpoļu cietās piekares, galvas iesprūšanas riskus, asas malas, līdzsvara balansierus ar neatbilstošām atdurēm, slīdkalniņus bez sānu aizsardzības. Daudzviet rotaļu laukumos tika konstatēta valdītāju nepilnīga iekārtu apsaimniekošana – salauzti elementi, bojāti tīklojumi, ieplaisājuši iekārtu balsta konstrukciju elementi, metālu korozija, abrazīvi koka elementi, izvirzītas skrūves, nenosegti skrūvju gali, piesārņojums smilšu kastēs, satrupējuši koka elementi,» uzskaita L.Kauliņa.

Savukārt MK noteikumi Nr.18 nosaka drošuma prasības publiskiem ārtelpu un iekštelpu laukumiem, kārtību, kādā laukumus drīkst piedāvāt lietošanai, tajā skaitā iekārtu ražotāju, importētāju, izplatītāju un īpašnieku vai tiesisko valdītāju pienākumus, kā arī laukumu uzraudzības un kontroles kārtību, ko veic PTAC.

Atbilstoši noteikumiem droša rotaļu laukuma iekārta ir tāda, kas ir mehāniski stabila, izturīga, bez asām šķautnēm un izvirzījumiem; bez nožņaugšanas riska; virsma nav uzliesmojoša; bez galvas, ķermeņa, kakla, pirkstu un apģērba iesprūšanas riska; tiek ievērotas drošības zonas; atbilst piemērojamo standartu prasībām utt.

Foto no PTAC arhīva

Visu rakstu lasiet žurnāla Būvinženieris augusta numurā (Nr.93).

Žurnālu ABONĒ ŠEIT vai https://abone.pasts.lv/
vai pa e-pastu [email protected].
Pērc – Preses servisa tirdzniecības vietās.