Saeima lemj atvieglot būvniecības procesus

0
343

Saeima 29. septembrī galīgajā lasījumā pieņēma Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma grozījumus, kuru mērķis ir atvieglot būvniecības procesus.

Likumā noteikts, ka turpmāk valdība noteiks gadījumus, kad var neveikt nekustamā īpašuma objektu kadastrālo uzmērīšanu.

Pieņemto grozījumu mērķis ir vienkāršot atsevišķu būvju, piemēram, pirmās un otrās grupas palīgēku, būvniecības procesus, kā arī neparedzēt šajos procesos saņemt ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu būvdarbu pabeigšanas apstiprināšanai.

Likuma izmaiņas saistītas ar pieeju, kas reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nepieciešamā informācija tiek saņemta no Būvniecības informācijas sistēmas (BIS), neveicot būvju kadastrālo uzmērīšanu.

Pieļaujams salīdzinoši mazāk nozīmīgo un nelielo būvju datu reģistrāciju veikt no BIS saņemtajām ziņām un būvniecības dokumentācijas bez būves kadastrālās uzmērīšanas procesa īstenošanas, iegūstot datus par būvi apvidū.