Sāk ceturtās atkritumu krātuves būvniecību Daibē

0
637

Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā Daibe (RAAC Daibe) līdz ar būvdarbu līguma parakstīšanu sākti ceturtās atkritumu krātuves būvniecības darbi.

Jaunās krātuves platība aizņems vairāk nekā 4 ha. Krātuve paredzēta 445 000 kubm atkritumu. Pie atkritumu krātuves tiks izbūvēts infiltrāta baseins un ugunsdzēsības baseins, kā arī tiks veikti piebraucamo ceļu būvdarbi. Projekta kopējais apbūves laukums 7,5 ha. Būvdarbu izmaksas ir 2 587 863,59 eur.

SIA ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis: “Nevis izgatavot, lietot, izmest, bet izgatavot ilgtspējīgas preces, kopīgi lietot, salabot, izmantot tās atkārtoti maksimāli ilgu laiku. Esam ceļā no lineāras uz aprites ekonomikas principu iedzīvināšanu, kas prasa no katra no mums iedziļināšanos, rīcības pārvērtēšanu un ikdienas paradumu maiņu.

RAAC Daibe attīstām procesus vides prasībām atbilstošai atkritumu apsaimniekošanai, tomēr līdztekus arī nepieciešamas investīcijas jaunas atkritumu krātuves būvniecībai, jo aizvien sabiedrībā radām daudz noglabājamu atkritumu.

Eiropas direktīvas nosaka, ka līdz 2035.gadam noglabājamais atkritumu daudzums nedrīkst pārsniegt 10% no kopējā radītā sadzīves atkritumu daudzuma, kas vieš cerību, ka turpmāk kopā meklēsim un radīsim aizvien jaunus risinājumus jēgpilnai atkritumu pārstrādei, nevis investēsim atkritumu noglabāšanā. Ceram, ka jaunā atkritumu krātuve ietilpības ziņā būs pietiekama, lai šīs krātuves piepildīšanas laikā sabiedrība būtu mainījusi savus paradumus, atbildīgās valsts institūcijas radījušas atbilstošu normatīvo aktu regulējumu un mēs visi kopā 2035.gadā būtu sasnieguši ES direktīvās izvirzītos mērķus!”

Projekta būvdarbus veiks SIA AIMASA, būvuzraudzību SIA MARČUKS. Būvprojekta autors/ autoruzraugs ir SIA CEĻU KOMFORTS.

RAAC Daibe sadzīves atkritumu pirmās krātuves piepildīšana uzsākta 2004.gadā, pabeigta 2014.gadā. Šobrīd atkritumi tiek noglabāti otrajā un trešajā krātuvē – otrajā sadzīves atkritumi, bet trešajā ražošanas atkritumi.