Valmieras pilsētas pašvaldība sākusi īstenot projektu "Valmieras Vēsturiskā centra attīstība".

Liepājā, Jelgavā un Valmierā ar Kultūras ministrijas piesaistītā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu šoruden sāk īstenot kultūras un dabas objektu atjaunošanas un attīstības projektus, informē Kultūras ministrija.

Liepājas pilsētas pašvaldība ar ES fonda atbalstu pārbūvēs trīs Liepājas vēsturiskā centra izejas uz liedagu un pludmali, kā arī labiekārtos piegulošo teritoriju projekta Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē ietvaros.

Liepājas pludmalē tiks pārbūvētas gājēju laipas, pludmales apmeklētāju ērtībai tiks uzstādītas āra dušas, ģērbtuves, tualetes un ūdens ņemšanas vietas, attiecīgi arī izbūvējot nepieciešamos inženiertīklus. pārbūvēti gājēju ceļa un esošā veloceliņa krustpunkti (sadures punkti), lai nodrošinātu drošāku pārvietošanos vēsturiskā centra pludmales piekrastes zonā. Tiks uzlabots un papildināts arī pieejamo tūrisma un kultūras pakalpojumu klāsts. Būvniecības darbus iecerēts sākt jau šogad, lai tos varētu veikt laikā, kad tūristu plūsma ir mazāka.

Projekta kopējās izmaksas – 1 749 976,23 eiro, no tām 1 246 717 eiro ir ERAF finansējums, 55 002,22 eiro valsts budžeta dotācija pašvaldībai, 165 006,66 eiro Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums.

Valmieras pilsētas pašvaldība sākusi īstenot projektu Valmieras Vēsturiskā centra attīstība. Tā gaitā notiks Valmieras vecās aptiekas ēku kompleksa un ar to saistītās infrastruktūras pārbūve, atjaunošana, restaurācija, izveidojot jaunas vides un virtuālas ekspozīcijas, tādējādi papildinot un uzlabojot Valmieras muzeja piedāvājumu. Projektā paredzēta arī Ziloņu ielas pārbūve, veidojot daudzfunkcionālu telpu atpūtai, kultūras un mākslas pasākumu norisei. Ielas galā, pie Valmieras Drāmas teātra tiks veidots Teātra laukums teātrim nozīmīgu procesu iemūžināšanai pilsētvidē. Tāpat tiks veidota daudzfunkcionāla zaļā zona ar skatu platformām un laukumiem atpūtai.

Kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir 3 479 695,87 eiro, no tiem 2 000 000 eiro ir ERAF finansējums, 70 588,24 eiro valsts budžeta dotācija un 459 264,55 eiro Valmieras pašvaldības finansējums.

Jelgavas pilsētas dome, īstenojot projektu Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Jelgavas pilsētā, turpinās attīstīt Vecpilsētas ielas kvartālu, atjaunojot valsts nozīmes kultūras pieminekli – ēku Vecpilsētas ielā 2 – pārbūvējot un restaurējot līdzās esošo ēku Jāņa Asara ielā 1, kā arī labiekārtojot apkārtējo teritoriju, lai izveidotu un iekārtotu Dzīvesziņas un arodu sētu. Tāpat projekta gaitā Jelgavas Sv. Trīsvienības tornī esošā tūrisma informācijas centra telpās tiks izveidota jauna ekspozīcija, papildinot pieejamo pakalpojumu klāstu.

Foto no redzet.eu.

Projekta izmaksas ir 2 240 050,59 eiro no tām 1 904 043,00 eiro ir ERAF finansējums, 84 001,90 eiro valsts budžeta dotācija pašvaldībai un 252 005,69 eiro Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Vēl Jelgavā projekta Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana gaitā paredzēts uzbūvēt jaunu ūdenstūrisma un sporta bāzi pilsētā, īstenot Pilssalas ielas pārbūvi posmā no Lielupes tilta līdz nekustamajam īpašumam Pilssalas ielā 5, tostarp pārbūvējot tiltu pār kanālu, sakārtot Pilssalā mītošo zirgu uzraudzībai nepieciešamo infrastruktūru, izbūvēt plašāku stāvlaukumu un aktīvās atpūtas laukumu, kā arī attīrīt un sakārtot Lielupes un kanāla krastus.

Projekta izmaksas ir 6 493 352,27 eiro, no tām 3 400 000 eiro ir ERAF finansējums, 150 000 eiro valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 2 943 352,27 eiro Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Visi projekti tiek īstenoti Kultūras ministrijas administrētās ES fondu līdzekļu Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība prioritārā virziena Vides aizsardzības resursu izmantošanas efektivitāte 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī ar to saistītos pakalpojumus 3.kārtā.

Šobrīd 3.kārtas projektu īstenošana turpinās vēl trīs pilsētās. Ventspilī norit jauna zinātnes centra un jauna daudzfunkcionāla pakalpojumu centra būvniecība. Daugavpilī turpinās Daugavpils cietokšņa restaurācija un sākta jaunas promenādes būvniecība gar cietoksni. Jēkabpilī turpinās Krustpils pils un tai blakus esošo ēku atjaunošana, pārbūve un labiekārtošana, uzlabojot tūrisma infrastruktūru.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit