Sāk Salaspils kodolreaktora izpēti un būvprojekta izstrādi

0
1385
Foto – Sintija Ambote/ "Latvijas Radio"

Valsts SIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) noslēdzis līgumu ar SIA Rem Pro par Salaspils kodolreaktora izpēti un būvprojekta izstrādi tā likvidēšanai, demontāžai un autoruzraudzībai.

Rem Pro līguma darbus īstenos sadarbībā ar piesaistītajiem apakšuzņēmumiem no Lietuvas, kuriem ir pieredze likvidēšanas un demontāžas darbos Ignalinas atomelektrostacijā – TECOS, Lietuvas Valsts pētījumu institūts Fizikālās un tehnoloģisko zinātņu centrs, valsts uzņēmums Ignalinas atomelektrostacija, kā arī Somijas uzņēmums Sweco Rakennetekniikka, kam ir pieredze apjomīgu objektu būvprojektu izstrādē.

Rem Pro veiks Salaspils kodolreaktora un tā teritorijas detalizētu izpēti, lai noteiktu radioaktīvo atkritumu daudzumu, kas radīsies kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas laikā. 

Tāpat ir paredzēta būvprojekta izstrāde kodolreaktora demontāžai un likvidēšanai, kā rezultātā tiks noteiktas faktisko būvdarbu paredzamās izmaksas un tiks pieprasīts faktiskajiem būvdarbiem nepieciešamais valsts budžeta finansējums. 

Pēc finansējuma piešķiršanas LVĢMC uzsāks iepirkuma procedūru faktisko būvdarbu veicēja noteikšanai Salaspils kodolreaktorā.

Izpildes laiks Salaspils kodolreaktora izpētei un būvprojekta izstrādei tā likvidēšanai un demontāžai ir 24 mēneši, bet autoruzraudzība – būvdarbu laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Kopējās līguma izmaksas, tai skaitā autoruzraudzība, ir 2,2 miljoni eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Pēc būvdarbu veicēja noteikšanas Salaspils kodolreaktorā plānota objekta likvidēšana un demontāža, kuras rezultātā tiks veikta reaktora, kā arī tā palīgiekārtu un sistēmu likvidēšana un demontāža. Vienlaikus tiks nodrošināta procesa laikā radušos, kā arī visu objektā jau esošo radioaktīvo atkritumu pārvaldība, tai skaitā radioaktīvi piesārņoto pazemes komunikāciju un saimnieciskās kanalizācijas pazemes tvertņu demontāža un radioaktīvo atkritumu pārvaldība, attiecīgi nogādājot tos radioaktīvo atkritumu glabātavā Radons.

LVĢMC noslēdzis līgumu arī ar personu apvienību GCA par jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes, ilgtermiņa glabātavas un pārseguma virs slēgtajām radioaktīvo atkritumu tvertnēm radioaktīvo atkritumu glabātavā Radons būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.

Personu apvienības GCA dalībnieki ir divi uzņēmumi: SIA Geo Consultants un SIA Aqua-Brambis

Līgums paredz būvprojekta izstrādi jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes un ilgtermiņa glabātavas būvprojekta izstrādei, lai nodrošinātu pietiekamu tilpumu radioaktīvo atkritumu apjomam, kas radīsies Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas procesā.

Vienlaikus tiks izstrādāts būvprojekts daudzpakāpju aizsardzības pārseguma izveidei virs esošajām slēgtajām radioaktīvo atkritumu tvertnēm, lai valsts uzraudzības periodā būtu nepieciešami minimāli uzturēšanas pasākumi. 

Būvprojekta izstrādes rezultātā tiks noteiktas faktisko būvdarbu paredzamās izmaksas un tiks pieprasīts faktiskajiem būvdarbiem nepieciešamais valsts budžeta finansējums.

Līguma izpildes laiks ir 12 mēneši, savukārt autoruzraudzība – saskaņā ar noslēgto būvniecības līgumu. Kopējās līguma izmaksas, tai skaitā autoruzraudzība, ir 380 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Valdība 1.aprīlī atbalstīja LVĢMC pamatkapitālā ieguldīto 1,8 miljonu eiro izlietošanu iepirkumā Radons un iepirkumā Salaspils paredzēto darbu veikšanai.

Kopumā visiem darbiem nepieciešami 3,2 miljoni eiro.

Par šiem līdzekļiem paredzēta jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes, ilgtermiņa glabātavas un pārseguma virs slēgtajām radioaktīvo atkritumu tvertnēm radioaktīvo atkritumu glabātavā Radons būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

Tāpat iecerēta Salaspils kodolreaktora izpēte, būvprojekta izstrāde Salaspils kodolreaktora likvidēšanai un demontāžai un autoruzraudzība, kā arī iepirkuma Salaspils īstenošanas procesa uzraudzība.