Sāk Valmiera–Tartu un Valmiera–Tsirguliina trases ģeotehnisko izpēti

0
839

Latvijas pārvades sistēmas operators AS Augstsprieguma tīkls (AST) sāks 330 kV elektropārvades līniju Valmiera–Tartu un Valmiera–Tsirgulina pārbūves lauka darbus, veicot grunts ģeotehnisko izpēti līnijas jauno balstu atrašanās vietās, informē AST.

Tuvāko nedēļu laikā Valmieras novada Kauguru, Brenguļu, Trikātas un Plāņu pagastos, kā arī Valkas novada Valkas pagastā esošās līnijas aizsargjoslā ar speciālo tehniku tiks veikti nelieli urbumi, par veicamajiem darbiem ir informēti zemes īpašnieki.

Ģeotehnisko izpēti jauno balstu atrašanās vietās ir nepieciešams veikt, lai izstrādātu korektu un drošu projekta risinājumu līnijas balstu pamatu izbūvei.

Sāktais projekts paredz pārbūvēt divas pagājušā gadsimta sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados uzbūvētās līnijas. Pārbūves ietvaros nav paredzēts mainīt elektrolīnijas trasi un sprieguma līmeni – tā tiks izbūvēta kā gaisvadu 330 kV līnija esošās 330kV gaisvadu līnijas trasē, uzstādot jaunus balstus un montējot jaunus vadus. Tā kā līniju atrašanās vieta netiks būtiski mainīta, tikai atsevišķiem zemju īpašniekiem mainīsies apgrūtinājuma apjoms, tomēr balstu atrašanās vietas var tikt mainītas atbilstoši būvprojekta risinājumiem. Apgrūtinājuma izmaiņu gadījumā zemes īpašniekiem tiks aprēķinātas un izmaksātas kompensācijas.

Līnijas projektēšanas un pārbūves darbus AST uzdevumā veiks pilnsabiedrība Empower un Leonhard Weiss, kas uzvarēja AST rīkotajā iepirkumā. Pārbūves būvprojektu plānots izstrādāt līdz nākamā gada maijam, pēc tam kā pirmā tiks rekonstruēta līnija no Valmieras uz Tartu, savukārt pēc šo darbu pabeigšanas 2023.gadā sāks līnijas no Valmieras uz Tsirguliinu pārbūvi. Darbus plānots pabeigt līdz 2024.gada beigām.

Līniju no Valmieras uz Igauniju pārbūve ir viens no svarīgākajiem projektiem Baltijas elektrotīklu sinhronizācijas ar Eiropu nodrošināšanai. Pēc līniju pārbūves Latvijas–Igaunijas starpsavienojuma jauda kopā ar šogad ekspluatācijā nodoto jauno 330 kV elektropārvades līniju Igaunijas–Latvijas 3.starpsavienojums no Rīgas TEC-2 līdz Kilingi–Nomme Igaunijā būs pietiekama energoapgādes drošuma garantēšanai un elektroenerģijas starpvalstu tirdzniecībai.

Abu līniju pārbūves projekts ir iekļauts Baltijas elektrotīklu sinhronizācijas projekta otrajā posmā un tam ir piešķirts 75% līdzfinansējums no Eiropas Savienības Infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzekļiem.

Īstenojot Latvijas energoapgādes drošuma un neatkarības politiku, Ministru kabinets projektam 330 kV elektropārvades līnijas Valmiera–Tartu un Valmiera–Tsirgulina pārbūve Latvijas teritorijā ir noteicis nacionālo interešu objekta statusu. Sākot darbu pie līniju pārbūves, 2018.gada sākumā abām elektropārvades līnijām veikts sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums un 2018.gada 5.martā Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvalde pieņēma lēmumu par ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūras nepiemērošanu abām līnijām, izsniedzot tehniskos noteikumus, kas jāievēro abu elektropārvades līniju rekonstrukcijas laikā.

Abu līniju pārbūves sabiedriskās apspriešanas tika veiktas novados, kuru teritorijas tās šķērso. Sabiedriskā apspriešana Strenču novadā notika pērnā gada 11.martā klātienē, informējot klātesošos par projektu aktivitātēm un atbildot uz zemes īpašnieku un citu interesentu uzdotajiem jautājumiem, savukārt sabiedriskās apspriešanas toreizējā Beverīnas novadā, kā arī Valkas novadā Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas dēļ tika organizētas attālināti – zemes īpašniekiem abos novados individuāli tika nosūtīta informācija par projektu un piedāvāta iespēja iesūtīt interesējošos jautājumus līdz pagājušā gada 24.jūlijam. Uz visiem rakstiski un mutiski iesniegtajiem jautājumiem un komentāriem tika sniegtas atbildes.

Līniju pārbūves pasākumi vērsti uz to, lai nodrošinātu pietiekamu infrastruktūru Baltijas valstu enerģētiskajai neatkarībai no Krievijas apvienotās elektroenerģijas sistēmas un tie kalpo par priekšnoteikumu veiksmīgai Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu sinhronizācijai ar kontinentālās Eiropas tīkliem, kas paredzēta 2025.gadā.

Plašāku informāciju par projektu iespējams atrast AST mājaslapā.

AST ir Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina nepārtrauktu, drošu un ilgtspējīgi efektīvu elektroenerģijas pārvadi visā Latvijā. Tā vīzija ir kļūt par reģiona vadošo pārvades sistēmas operatoru, kas operatīvi un sekmīgi ievieš uz attīstību vērstas izmaiņas. AST pieder dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS Conexus Baltic Grid 68,46% kapitāldaļu.