Foto – M.Strīķis

Rīgas Doma pārvalde otrdien, 8.septembrī, sāks projekta Lielvārdes mācītājmuižas laipas pirms Kaibalas būvniecības darbus, informē Lauris Treijs, projekta vadītājs.

Daugavā tiks uzstādīta 60 metrus gara laipa, kura piedāvās publiski pieejamas pastaigas iespējas, izbaudot gan dabas unikalitāti, gan putnu daudzveidību dabas liegumā Daugava pie Kaibalas.

Projekta iecere radās 2018.gada vasarā, kad Rīgas Doma pārvalde kopā ar Rīgas Doma draudzi uzsāka Lielvārdes mācītājmuižas teritorijas atjaunošanas darbus. Vērojot šo mācītājmuižu radās iecere uzbūvēt 60 metrus garu laipu, kas ļautu cilvēkiem doties pastaigā, vērojot dabu un putnus, paverot plašu un vienreizēju skatu uz Daugavu. Tieši ļaušanās pastaigai un vējam, ejot pa laipu virs ūdens virsmas, varētu cilvēkus atbrīvot no ikdienas spriedzes.

Projekta Lielvārdes mācītājmuižas laipa pirms Kaibalas mērķis ir papildināt Daugavas teritoriju ar pastaigu laipu, iespējami veidojot sakrālā tūrisma attīstību. Vietu, kur cilvēkus uzrunā daba, dodot pienesumu viņu personības attīstībai. Laipas apmeklētājiem tiek iespēja dabiskā un sakārtotā vidē baudīt radību, pieminot arī savu radītāju.

Lielvārdes mācītājmuižu Rīgas Doma pārvalde ir iznomājusi no Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas uz 30 gadiem, lai izveidotu dabisku un klusuma piepildītu cilvēku pulcēšanās un garīgās atjaunotnes vietu.

Laipas būvprojekta izstrādātājs ir Architects Mārtiņmājas, bet laipas būvniecību veiks uzņēmums Ponton.

Rīgas Doma pārvalde īsteno projektu Lielvārdes mācītājmuižas laipa pirms Kaibalas ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība) apakšpasākuma Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju Publisko un privāto partnerattiecību biedrības Zied zeme sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015–2020 līdzfinansējumu.

Lauku atbalsta dienests projektam piešķīra līdzfinansējumu 9000 eiro apmērā. Projekta kopējais izmaksu apjoms ir 12 244,73 eiro.

Pievienot komentāru