Sāks patvaļīgi ierīkotu sakaru gaisvadu demontāžu

0
1005
Attēls ilustratīvs

Papildus jau sāktajiem projektiem pilsētvides sakārtošanas un uzlabošanas jomā, Rīgas pilsētas būvvalde februārī sāks elektronisko sakaru gaisvadu mērķtiecīgu apsekošanu, identificējot tos tīklus, kas savulaik ierīkoti bez būvvaldē vai citās institūcijās saskaņotas būvniecības dokumentācijas. Saziņā ar gaisvadu īpašniekiem visi nelikumīgie tīkli tiks demontēti, informē Rīgas pilsētas būvvalde.

Saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām jau vairākus gadus jaunu gaisvadu iekārto kabeļu līniju ierīkošana Rīgā vairs nav atļauta, paredzot tikai pazemes kabeļu risinājumus. Arī jau esošu elektronisko sakaru gaisvadu situācijā, veicot līniju rekonstrukciju, jāizvēlas apakšzemes risinājums. Diemžēl joprojām visā Rīgā, tajā skaitā pilsētas vēsturiskajā centrā, elektronisko sakaru tīkli gaisvadu veidā ir visai izplatīti.

Lai arī daļā situāciju gaisvadu ierīkošana savulaik veikta tiesiski, pēc būvvaldes rīcībā esošās informācijas, pilsētvidē ir samērā liels daudzums gaisvadu, kas ir bezsaimnieka vai kuriem nav pierādāma dokumentācija to ierīkošanai. Ņemot vērā, ka šādi gaisvadi ne tikai apgrūtina pilsētvides uztveri, bet atsevišķās situācijās var arī radīt drošības riskus, būvvalde saziņā ar namu apsaimniekotājiem un elektronisko sakaru tīklu turētājiem sāks normatīvajam regulējumam neatbilstošu gaisvadu apzināšanu un to demontāžu.

Lai pilnvērtīgāk un operatīvāk apzinātu esošo situāciju, būvvalde veiks pilsētvidē esošo elektronisko sakaru gaisvadu apsekošanu ar bezpilota gaisa kuģa (drona) palīdzību, iegūtos aerofoto datus salīdzinot ar būvvaldes lietvedībā esošo informāciju. Kā viena no pirmajām pilsētas daļām, kur tiks veikta gaisvadu apsekošana, būs Krišjāņa Barona iela.

Nelikumīgu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu gaisvadu demontāža tīklu turētājiem būs jāveic 30 dienu laikā, savukārt bezsaimnieka gaisvadu demontāžu ar aizvietotājizpildes palīdzību veiks pati būvvalde.