Sākta 60 MW apakšstacijas būvniecība industriālā parka attīstībai Jaunolainē

0
305
Publicitātes attēls

SIA Birznieki Industrial Solutions sadarbībā ar Olaines novada pašvaldību un AS Augstsprieguma tīkls Jaunolainē sākuši jaunas augstsprieguma apakšstacijas būvniecību ar kopējo jaudu 60MW industriālā parka attīstībai, kas ir viens no pirmajiem lieljaudas atjaunīgās enerģijas projektiem Latvijā. Projekta attīstītāju investīcijas apakšstacijas izbūvei sasniedz 10 miljonus EUR.

Augstsprieguma apakšstacijas būve ir tikai maza daļa no vairāk nekā 300 hektāru liela industriālā parka projekta, ko plānots attīstīt Jaunolainē.

Pēc AST Elektroenerģijas tirgus pārskata datiem, šī gada jūlijā gandrīz trešdaļu no kopējā energosistēmas tīklā nodotās elektroenerģijas veidoja vēja un saules elektrostacijas – kopumā 43,44 GWh, no kuriem vēja elektrostacijas saražojušas un tīklā nodeva 22,56 GWh, bet saules elektrostacijas – 20,88 GWh. Tas ir nozīmīgs pieaugums pret attiecīgo periodu 2022.gadā, 2023.gada jūlijā vēja un saules elektrostaciju saražotajam un tīklā nodotajam sasniedzot par vairāk nekā 53% lielāku apjomu. Tuvāko trīs gadu laikā pārvades tīklam plāno pieslēgties kopumā 43 atjaunīgās enerģijas projekti, būtiski palielinoties saules un vēja elektrostaciju saražotajam apjomam Latvijā. Kopumā Augstsprieguma tīklā rezervētā jauda atjaunīgās enerģijas projektiem sasniedz 6GW, attīstītāju interesei saglabājoties augstai.