Sākta infrastruktūras izbūve projekta “Mežaparka Rezidences” nākamajai kārtai

0
337
Publicitātes foto

Nekustamo īpašumu attīstītājs Domuss sācis infrastruktūras izbūves darbus, lai īstenotu projekta Mežaparka Rezidences nākamo kārtu. Atbilstoši attīstības iecerei ir plānota apbūves zemes gabalu labiekārtošana 21 hektāra platībā, vēsta projekta attīstītāji.

Tādējādi Mežaparka apkaimes dienvidu daļā atradīsies 5000 līdz 10 000 kvm plaši apbūves zemes gabali ar pielāgotu infrastruktūru. Tie primāri būs pieejami nekustamo īpašumu attīstītājiem, kam būs iespēja realizēt četru līdz sešu stāvu apbūvi, ņemot vērā tirgus tendences un koncepcijas specifiku.

Projekta autoru – Diānas Zalānes projektu biroja arhitektes Diānas Zalānes un Agnes Serdānes – vīzija ir balstīta ilgtspējīgā un pieprasītā pilsētas arhitektūrā ar intensīviem apzaļojumiem un atpūtas zonām. Tā nosaka augstus arhitektūras standartus, izslēdzot monotonas, vienlaidus garas ēku fasādes iespējas.

Arhitekte Diāna Zalāne atklāj, ka jaunā pilsētvides struktūra papildinās vēsturiskā Mežaparka vaibstus: “Šī ir strukturāli no jauna plānota, bet vēsturiskajam Mežaparkam pieguļoša pilsētas apkaimes daļa, kas respektē gan esošā vēsturiskā mantojuma klātbūtni, gan ienes teritorijā jaunas apbūves un funkciju iespējas. Koncepta mērķis ir panākt tādus lokālplānojuma un tā apbūves nosacījumu risinājumus, kas paver iespējas gan augstvērtīgas dzīvojamās apbūves attīstībai, gan dod stingru mugurkaulu mūsdienīgi labiekārtotai un zaļai pilsētvidei, vienlaicīgi atvēlot pienācīgu vietu publiskajai apbūvei, komercapbūvei un, kas īpaši svarīgi – rekreācijai.”

Attīstības koncepcijā iekļauts arī daudzveidīgs un daudzslāņains apstādījumu sortiments, tai skaitā apjomīga zaļā josla – ārtelpa parks, kurā pastaigāties, atpūsties vai nodarboties ar sporta aktivitātēm. Šeit paredzētie gājēju celiņi savienosies ar citām teritorijas zaļajām atpūtas vietām, tiks veidots skriešanai īpaši draudzīgs ceļa segums. Šī zona paredz arī lietus ūdens savākšanu un infiltrēšanai stādījumos, atsevišķās tam paredzētās vietās. Jaunizveidoto ielu malas pēc vienota dizaina principa papildinās klasisks ielas profils ar sastādītiem kokiem rindā. Tikmēr mazākas nozīmes ielās, kur būs atpūtas zonas ar velosipēdu joslām un novietnēm, integrēs brīva rakstura koku un krūmu kompozīcijas.

“Mums kā ainavu arhitektiem svarīga – ģeogrāfija un ģeoloģija. Šeit vēsturiski ir bijuši priežu meži. Lai turpinātu Mežaparka sajūtas tradīciju, pārstādām priedes un rūpējamies par jau iestādītājiem kokiem, pilnvērtīgi izmantojot zilpelēko skuju fonu. To papildinās tādi eksotiskāki koki kā ginks un sakuras. Tātad, apstādījumi nav vienkārši sadalošās joslas starp trotuāru un brauktuvi, bet gan vide, kur cilvēkiem rodas sajūta kā parkā vai dārzā, bet atsevišķām sugām iespēja dzīvot vai paslēpties,” pauž sertificēts arborists, uzņēmuma Labie koki dibinātājs un vadītājs Edgars Neilands.

Projekta attīstība veidota atbilstoši Mežaparka interesēm sadarbībā ar Mežaparka attīstības biedrību, ņemot vērā iedzīvotāju apkalpes un rekreācijas funkcijas, lai veiksmīgi nodrošinātu ilglaicīgu teritorijas izmantošanu saskaņā ar apkārtnes esošo un perspektīvo attīstību, tai skaitā Ziemeļu koridora posmu.