Pieci tilti Rīgā ir neapmierinošā stāvoklī, bet tikai uz diviem no tiem plānoti remontdarbi, tāpēc Satiksmes un transporta lietu komitejas deputāti uzdeva Satiksmes departamentam izstrādāt rīcības plānu visu neapmierinošā stāvoklī esošo tiltu uzlabošanai, informē Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa.

“Mums ir ļoti svarīgi, lai tilti un pārvadi būtu droši. Tāpēc domes deputātiem ir jābūt lietas kursā par visām neatbilstībām, lai var operatīvi atrast un piešķirt finansējumu. Šie remonti ir finansiāli ietilpīgi, tāpēc ļoti svarīga ir savlaicīga un korekta informācija,” uzsvēra komitejas priekšsēdētājs Olafs Pulks.

Pirmdien, 19.oktobrī, Satiksmes un transporta lietu komitejas deputātiem Satiksmes departamenta direktors Vitālijs Reinbahs sniedza ieskatu par tiltu stāvokli Rīgā. Pavisam kopā Satiksmes departamenta pārvaldībā ir 139 tilti un satiksmes pārvadi. Pieci no tiem, departamenta vērtējumā ir neapmierinošā stāvoklī – satiksmes pārvads pār dzelzceļu pie Brasas stacijas un satiksmes pārvads pār dzelzceļu A.Deglava ielā, kuros abos patlaban notiek būvdarbi, kā arī Vanšu tilts, satiksmes pārvads pie dzelzceļa pie Zemitānu stacijas un satiksmes pārvads pār dzelzceļu Gustava Zemgala gatvē, kuros jāieplāno remontdarbi.

Savukārt teicamā stāvoklī novērtēts gājēju tunelis un kāpnes Krasta ielā, 34 objektiem stāvoklis ir labs, bet pārējie tiek vērtēti kā apmierinoši.

Skaidrojot detalizētāk par A.Deglava ielas satiksmes pārvada remontdarbiem, Reinbahs atgādināja, ka 2018.gadā, atbilstoši būvprojektam, sākti pārvada pārbūves darbi, kuru līguma summa veido 5,175 miljonus eiro. Objekta pārbūves laikā tika konstatēti būtiski nesošo konstrukciju bojājumi, kuru dēļ darbi objektā tika apturēti līdz projekta dokumentācijas izmaiņu izstrādei. Reinbahs atzīmēja, ka būvuzņēmējs veica darbus atbilstoši finansējumam un darbu aktualitātei – saremontēti sliktākajā tehniskajā stāvoklī esošie balsti, līdz ar to līguma summa palielinājās līgumā paredzētājās robežās.

Patlaban ir sākti 2.kārtas būvdarbi, kuru laikā plānots saremontēt atlikušos balstus un nesošās konstrukcijas, deformācijas šuves un atjaunot brauktuves segumu. Iepirkuma rezultātā noslēgts līgums par summu 7,040 miljoniem eiro. Atjaunotā seguma garums būs 600 m2, bet kopējā platība – 2,800 m2.

Savukārt uz satiksmes pārvada pār dzelzceļu pie Brasas stacijas darbi tika sākti pagājušajā gadā, iepirkuma rezultātā noslēdzot līgumu par 10,871 miljonu eiro.

Objekta pārbūves laikā, pēc torkretbetona demontāžas, tika konstatēti būtiski bojājumi pārvada nesošajās konstrukcijās un darbi tika apturēti. Lai nodrošinātu satiksmes plūsmu no mikrorajoniem, tika izstrādāts pagaidu projekts un izbūvēta pagaidu dzelzceļa pārbrauktuve. Tāpat tika veikta pārvada inspekcija un tālākā konservācijas darbu projekta izstāde un realizācija. Pārvadam tika uzstādīta diennakts monitoringa sistēma, kas dokumentēja situāciju un nodrošināja drošu tilta izmantošanu.

Patlaban tiek izstrādāts izmaiņu būvprojekts, kas paredz daļēji demontēt esošās pārvada konstrukcijas un izbūvēt tās no jauna. Šos darbus plānots pabeigt līdz šā gada beigām. Tāpat publiskās apriešanas rezultātā pieņemts lēmums atteikties no nodalītās velo infrastruktūras ierīkošanas, ņemot vēra lēmumu par koku saglabāšanu. Būvdarbus plānots sākt 2021.gada aprīlī.

Kopumā atjaunotā seguma garums ir 200 m, bet platība – 12 000 m2. Plānotais nepieciešamais finansējums tiks precizēts pēc projekta izmaiņu darbu daudzuma un izmaksu saraksta saņemšanas.

Jau ziņots, ka šī domes sasaukuma laikā rīdziniekus sagaida vēl vairāku tiltu remontdarbi, tāpēc, lai neatkārtotos situācija ar projektu sadārdzinājumu, tiks ieviestas vairākas izmaiņas darbu organizācijā. Satiksmes departamenta pārstāvji solīja, ka turpmāk projektos tiks izmantots viens un tas pats projektētājs un būvnieks, nevis vairākas dažādas firmas, kā arī pirms projekta sākšanas obligātas būs padziļinātās tehniskās izpētes.