Saulkrastos top jauna koka laipa noejai pie jūras

0
350
Foto: Pēteris Gertners/Saulkrastu novada pašvaldība

Saulkrastos uzsākti būvdarbi koka laipas izveidei kāpās netālu no Selgas ielas. Kopumā tiks izveidota 120 metru gara infrastruktūra – jauna koka laipa, skatu platforma un noeja uz pludmali.

Infrastruktūra projektēta, lai tā kļūtu par funkcionālu un pieejamu publisko ārtelpu. Paredzētie risinājumi nodrošina vides pieejamību plašākai apmeklētāju auditorijai un samazina slodzi uz krasta kāpu zonu, novirzot apmeklētājus pa konkrētu trajektoriju.

Visā ietves garumā plānots atjaunot margu jūras pusē, lai samazinātu slodzi uz krasta kāpu zonu. Trase projektēta tā, lai neskartu tuvumā augošos kokus un koku ciršana netiktu paredzēta. Priekškāpu zonā paredzēts izbūvēt kāpnes, lai atvieglotu piekļuvi jūrai, kā arī samazinātu slodzi uz krasta kāpu zonu. Pirms kāpnēm paredzēts izbūvēt 2.00×4.50 m lielu skatu platformu, uz kuras plānots uzstādīt jaunu solu. Pretī kāpnēm paredzēts izbūvēt laukumu (sešstūris ar diametru ø8.00m), kur vēlāk paredzēts uzstādīt vides objektu jaunlaulātajiem.

Saskaņā ar noslēgto līgumu būvdarbi jāveic 3 mēnešu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Projekts tiek īstenots ar biedrības Jūras zeme un Lauku atbalsta dienesta atbalstu. Kopējās projekta izmaksas 52727.31 EUR, no tām ES finansējums 47274.58 EUR.

Jāatzīmē, ka līdz šim gājēju pārvietošanās notika pa iebradātām meža kāpu takām. Vietās, pa kurām virzās gājēju plūsma, novērojama augsnes virskārtas erozija, atsedzoties jūras kāpu smiltīm un koku saknēm. Kreisajā pusē atrodas izbūvēta koka marga, kura paredzēta gājēju plūsmas ierobežošanai, bet atsevišķās vietās margas bija sabrukušas.

Vizualizācija no Saulkrastu novada pašvaldības mājas lapas