“Schneider Electric” aicina strauji samazināt oglekļa emisijas

0
439

Schneider Electric ikgadējā Inovāciju samita pasaules tūrē no 12.oktobra līdz 12.novembrim apspriedīs globālās klimata problēmas. Samits kalpos par ceļvedi klientiem, partneriem, regulatoriem un politikas veidotājiem straujā emisiju samazināšanā, lai atbrīvotu pasaules ekonomiku no oglekļa emisijām šajā desmitgadē.

Kompānija uzsver, ka ir steidzami jārīkojas oglekļa emisiju samazināšanai. Inovāciju samita pasaules tūre 2021 mudina strauji paātrināt oglekļa emisiju samazināšanu, lai sasniegtu nulles emisiju mērķi līdz 2050.gadam.

Atklājot Inovāciju samita pasaules tūri, Schneider Electric prezidents un izpilddirektors Žans-Paskāls Trikuārs aicina izpildīt ļoti svarīgus uzdevumus oglekļa emisiju samazināšanai un piedāvā kompānijas pētījumu The 2030 imperative: A race against time kā plānu, lai saglabātu globālās sasilšanas trajektoriju 1,5°C robežās. Ziņojumā sīki aprakstīta nepieciešamība šajā desmitgadē samazināt emisijas par 30–50%, salīdzinot ar pašreizējo līmeni. Citādi nav iespējams ierobežot temperatūras paaugstināšanos līdz 1,5°C slieksnim, kā to norādījusi Starpvaldību klimata pārmaiņu komisija (IPCC).

“Organizācijām ir vajadzīgs uzticams partneris, kurš apvieno stratēģisko plānošanu un mērķu noteikšanu ar pārbaudītu risinājumu pieredzi, lai nodrošinātu ātrākus taustāmus un ilgtspējīgus rezultātus. Veiksmīgi pārvarot daudzas ilgtspējības problēmas, esam savos objektos izstrādājuši un īstenojuši efektīvus digitālos un elektriskos risinājumus, un līdz ar to varam palīdzēt citiem virzīties ātrāk un tālāk,” saka Trikuārs.

Schneider Electric Ilgtspējas pētījumu institūta modelēšana parāda, kā līdz 2030.gadam var pieņemami samazināt CO2 emisijas par 10 Gt gadā. Ziņojumā galvenā uzmanība pievērsta pasaules siltumnīcefekta gāzu emisiju apakškopai. Saskaņā ar The 2030 Imperative scenāriju, kopējais emisiju apjoms ir 50 Gt CO2 gadā, no kura visu ar enerģiju saistīto emisiju bāzes līmenis ir 30 Gt CO2  gadā. To var samazināt par 30% jeb 10 Gt CO2 gadā, kas ir ievērojams paātrinājums salīdzinājumā ar pašreizējiem solījumiem ap 3 Gt CO2 gadā jeb 10% no emisiju samazinājuma mērķa. Tomēr paliek ap 20 Gt ar enerģiju nesaistītu CO2 emisiju gadā, kas nav ietvertas šī ziņojuma modelēšanā.

Schneider Electric aicina valdības un korporācijas pielikt 3–5 reizes lielākas pūles emisiju samazināšanā, jo vienīgais reālais ceļš uz panākumiem ir izmantot pārbaudītas digitālās tehnoloģijas un palielināt elektrifikāciju kā ātrāko veidu, lai samazinātu oglekļa emisijas no ēkām, transporta un rūpniecības. Šī pieeja ļauj iegūt laiku, lai pievērstos sektoriem, kuros oglekļa emisiju ir grūti samazināt. Modelēšana skaidri parāda, ka alternatīvi ceļi radīs pārāk lielu slogu patērētājiem.

“Neskatoties uz pieaugošo tempu ilgtspējības jomā un arvien lielāku uzņēmumu skaitu, kas uzstāda vērienīgus mērķus klimata pārmaiņu novēršanai, šis pētījums atklāj, cik ļoti mums ir nepieciešams paātrinājums. Mēs uzņēmumā Schneider Electric esam unikāla risinājuma sastāvdaļa. Lai atbalstītu organizācijas centienos samazināt oglekļa dioksīda emisiju un izpildīt klimata saistības, mēs paātrinām globālā ilgtspējības konsultāciju pakalpojumu biznesa paplašināšanos, lai apmierinātu augošo pieprasījumu pēc nozīmīga progresa enerģētikas pārejas un klimata rīcības mērķu sasniegšanā,” saka Trikuārs.

Izveidota stratēģija un risinājumi, lai samazinātu emisijas vērtību ķēdēs. Saskaņā ar uzņēmuma uzstādīto ilgtspējas indeksa mērķi 2021.–2025.gadam, Schneider Electric paplašina globālo ilgtspējības konsultāciju biznesu, izmantojot 10 gadu pieredzi enerģētikas un ilgtspējības pakalpojumu jomā. Virzoties uz mērķi atbalstīt ilgtspējīgu inovāciju un veidot nulles emisiju ceļus, Schneider Electric palīdz klientiem daudzās nozarēs izmantot jauninājumus, lai pārietu uz atvērtām, sadarbspējīgām, digitālām, vienkāršotām sistēmām un gudrākiem uzņēmējdarbības veidiem. Inovāciju samita pasaules tūres gaitā Schneider Electric nāk klajā ar digitāliem jauninājumiem oglekļa emisiju samazināšanai mājās, ēkās, datu centros, elektrotīklos un rūpniecībā.

Gudrās mājas, elastīgi digitālie tīkli, gudra elektrības sadale – pašlaik esam liecinieki digitalizācijas un elektrības konverģencei ar programmatūru. Elektrība padara enerģiju zaļu un ir labākais dekarbonizācijas vektors. Konverģence rada Elektrību 4.0 – degvielu jaunajai elektriskajai pasaulei.

Nākotnes industrijas: Elastīgas, ilgtspējīgas, ar nākamās paaudzes automatizāciju. Efektivitātes un veiklības pakāpeniskas izmaiņas var panākt, izmantojot mākslīgo intelektu, digitālo dvīņu tehnoloģiju, cilvēku izpratni, ko atbalsta uzlabota analītika, no piegādātājiem neatkarīgu rūpniecisko programmatūru, tostarp AVEVA veiktspējas izlūkošanu.

Schneider Electric mērķis ir dot iespēju visiem maksimāli izmantot enerģiju un resursus programmā Life Is On, nodrošinot progresu un ilgtspējību. Kompānijas misija ir būt digitālajam partnerim ilgtspējības un efektivitātes jomā. Mēs paātrinām digitālo transformāciju, integrējot pasaulē vadošās procesu un enerģētikas tehnoloģijas, no galapunkta līdz mākoņiem savienojot produktus, vadības ierīces, programmatūru un pakalpojumus visā dzīves ciklā, nodrošinot integrētu uzņēmuma pārvaldību mājām, ēkām, datu centriem, infrastruktūrai un rūpniecībai. Mēs esam vietējiem tuvākā no globālajām kompānijām. Mēs esam atvērtu standartu un partnerattiecību ekosistēmu aizstāvji, kuri aizraujas ar mūsu kopīgo jēgpilno mērķi, iekļaujošām un nostiprinātām vērtībām.

www.se.com

Discover Life Is On

Schneider Electric Insights portāls

#TBD