Būvprakses sertifikāta pretendenta minimālā praktiskā darba pieredzes programma