Siguldas pašvaldības iestādēs turpinās remontdarbi

0
483

Siguldā vairākās pašvaldības izglītības un kultūras iestādēs norisinās remontdarbi un labiekārtošanas darbi, veidojot mūsdienīgāku, drošāku un dažādām sabiedrības grupām pieejamāku vidi. Apjomīgi darbi turpinās Siguldas 1.pamatskolā un Siguldas Valsts ģimnāzijā. Remontdarbi norisinās arī citās izglītības iestādēs un Allažu pagasta tautas namā.

Siguldas 1.pamatskolā turpinās 2018.gadā sāktie rekonstrukcijas darbi, kuri tiek veikti trīs kārtās, pilnībā pārbūvējot un pielāgojot ēku mācību procesa mūsdienīgākai nodrošināšanai. Patlaban tiek realizēta trešā būvniecības kārta, kuras ietvaros tiek veikta pilnīga 2. un 3.stāva pārbūve, tajā skaitā tiek nomainītas visas inženierkomunikācijas. Notiek aktu zāles rekonstrukcija, fasādes renovācija, teritorijas labiekārtošanas darbi – tiks atjaunots asfalta segums un izveidots jauns stāvlaukums.

Siguldas Valsts ģimnāzijā turpinās pērn vasarā uzsāktie Trohaja korpusa rekonstrukcijas darbi – tiek pārbūvēta esošā ēka, kas savienota ar jauno korpusu. Tiek veikta pilnīga rekonstrukcija, tajā skaitā atjaunotas visas inženierkomunikācijas, lai pielāgotu telpas Siguldas Valsts ģimnāzijas mācību procesa nodrošināšanai.

Dažādi darbi norisinās arī novada pirmsskolas izglītības iestādēs. Bērnudārzā Pīlādzītis šovasar ir izbūvēts jumta apsildes kabelis, kas gada aukstākajā periodā nodrošinās ledus neveidošanos uz iestādes jumta, līdz ar to tiks izskausta arī lāsteku rašanās, nodrošinot papildu drošību iestādes apmeklētājiem. Savukārt bērnudārzā Pasaciņa ir veikta inženiertopogrāfiskā uzmērīšana.

Bērnudārzā Ieviņa plānots lieveņu klājuma remonts, kas ietver flīzējuma maiņu uz hidroizolācijas segumu pie visām ieejām. Uz līdzšinējā seguma bieži krājās ūdens, un nereti aukstajā laikā veidojās ledus, ar plānoto seguma maiņu šī problēma tiks novērsta. Iecerēti pamatu hidroizolācijas darbi un lietusūdens noteku remontdarbi bērnudārzā Saulīte, jo iestādes sporta zālē veidojās mitrums, kas bojāja grīdu.

Pamatu hidroizolācijas darbi un lietus ūdens noteku remontdarbi noslēgušies arī Laurenču sākumskolā, kur mitrums veidojās skolas pagrabstāvā un skolēnu ģērbtuvēs. Darbu laikā tika veikta pamatu izolācija un lietus ūdens noteku un drenāžu ierīkošana, kas novadīs mitrumu no pamatiem. Savukārt mākslu skolā Baltais flīģelis šajā sezonā plānots veikt ārējo margu remontu, veidojot margas atbilstošas mūsdienu standartiem un būvnormatīviem.

Turpinās Allažu pagasta tautas nama vienkāršotā atjaunošana. Tiek labiekārtots pirmā stāva foajē un garderobes durvju ailes paplašināšana, lai tautas nams kļūtu pieejams cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tiks izveidotas arī labierīcības (tualetes un duša), kas pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Paredzēta teritorijas labiekārtošana, izvietojot pie tautas nama izgaismotu afišu stabu.

Šobrīd Siguldā norisinās arī deinstitucionalizācijas projekta atklāts iepirkuma konkurss grupu dzīvokļu projektēšanai un ēkas būvniecībai Saules ielā 6B, kur tiks izveidotas 16 vietas grupu māju iedzīvotājiem, nodrošinot ar mājokli un sociālu atbalstu 16 novadā dzīvojošus iedzīvotājus ar garīga rakstura traucējumiem, kas sasnieguši pilngadību, bet kam nav pieejams nepieciešamais atbalsts dzīvesvietā un kam ir grūtības dzīvot patstāvīgi. Tāpat tiks izveidotas divas vietas atelpas brīža apmeklētājiem.

Rekonstrukcijas darbi Siguldas Valsts ģimnāzijā un Siguldas 1.pamatskolā tiek līdzfinansēti Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1.pamatskolas atjaunošana, pārbūve un materiālās bāzes modernizācija ietvaros. Eiropas Reģionālās attīstības fonda deinstitucionalizācijas projekta ietvaros piešķirts līdzfinansējums arī grupu dzīvokļu projektēšanai. Savukārt Allažu pagasta tautas nama vienkāršotajai atjaunošanai ir piešķirts LEADER līdzfinansējums.

Avots: sigulda.lv.