Siltina daudzdzīvokļu māju Ķekavā

0
567

Turpinot darbu pie ēku energoefektivitātes paaugstināšanas, oktobrī ir sākti daudzdzīvokļu mājas Ķekavā, Nākotnes ielā 36, siltināšanas darbi, informē SIA Ķekavas nami.

Šajā ēkā ir 122 dzīvokļi. Pēc siltināšanas projekta īstenošanas plānots panākt siltumenerģijas ietaupījumu apkurei vismaz par 52%.

Energoefektivitātes paaugstināšanas darbu ietvaros tiks veikta ēkas fasāžu, gala sienu, jumta un pagrabstāva siltināšana, jumta pārseguma atjaunošana, daļēja logu nomaiņa dzīvokļos, ārdurvju nomaiņa kāpņu telpās, aukstā un karstā ūdens un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa dzīvokļu šahtās, apkures un karstā ūdens cauruļu nomaiņa pagrabstāvā, ēkas ventilācijas sistēmas sakārtošana, apkures sildķermeņu pieslēgumu pārbūve dzīvokļos, kā arī daļēja sildķermeņu nomaiņa dzīvokļos. Darbus paredzēts pabeigt 2021. gada vasarā.

Būvdarbi notiek projekta Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Nākotnes ielā 36, Ķekavā, Ķekavas novadā (Nr. DME0000313) ietvaros.

SIA Ķekavas nami projektu īsteno kā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Augustā parakstīts līgums ar Attīstības finanšu institūciju „Altum”, kas nodrošina projekta konsultatīvo vadību, īstenošanas kontroli un līdzfinansējuma (granta) izmaksu veikšanu.

Projekta attiecināmo izmaksu kopējā summa ir 1 842 778,27 eiro, ieskaitot PVN. Projekta līdzfinansējums (granta summa) ir 921 389,13 eiro, pārējās projekta izmaksas, SIA Ķekavas nami piesaistot aizņēmumu SEB bankā, 15 gadu laikā segs dzīvokļu īpašnieki.

Būvdarbus veic SIA Lagron, būvuzraudzību – SIA Būvrem, autoruzraudzību – SIA Ozola&Bula, arhitektu birojs.

Ārpus projekta aktivitātēm Ķekavas nami šajā mājā sakārto elektroapgādes un zibensaizsardzības sistēmu, dzīvokļos tiks uzstādīti attālināti nolasāmi ūdens skaitītāji.

Vēl pirms projekta uzsākšanas mājā ir nomainīts maģistrālais ūdensvads un atsevišķi kanalizācijas horizontālo cauruļvadu posmi.

Pirms apjomīgajiem siltināšanas darbiem Nākotnes ielā 36 tika renovēta daudzdzīvokļu māja Ķekavā, Nākotnes ielā 8.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit