Siltumtīklos Rīgā pavisam atklāti 47 bojājumi

0
288

AS Rīgas Siltums pēc Daugavas labā krasta siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes šobrīd atklājusi 47 bojājumus siltumtīklos. No tiem 4 vēl jānovērš AS Rīgas Siltums siltumtīklos, savukārt 9 bojājumi konstatēti citu īpašnieku piederošajos siltumtīklos.

Par to salabošanu atbildīgi siltumtīklu īpašnieki, kas ir dažādas organizācijas un firmas. AS Rīgas Siltums atvainojas par sagādātajām neērtībām hidrauliskās pārbaudes laikā.

Pērn 4 dienu laikā tika atklāts 41 bojājums, bet jānovērš bija vēl 17 defekti.

Siltumtīklu apgaitas un bojājumu meklēšana turpināsies līdz 10 dienām. Tiek pieņemts, ka visi konstatētie bojājumi šajā periodā, tiek atklāti, pateicoties hidrauliskām pārbaudēm.

Ēku saraksts, kurās dēļ bojājumiem siltumtīklos šobrīd vēl nav pieejams karstais ūdens, tiek ik dienu (līdz plkst.10) publicēts AS Rīgas Siltums mājas lapā www.rs.lv sadaļā Jaunumi. Ja mājas adrese nav iekļauta sarakstā, bet tajā tomēr nav karstais ūdens, lūdzam vērsties pie ēkas apsaimniekotāja, kura kompetencē ir pieslēgt ēku atpakaļ pie AS Rīgas Siltums siltumtīkliem un atjaunot karstā ūdens padevi.

Rīgā ir vairāk nekā 800 km siltumtīklu, no kuriem 695 km ir AS Rīgas Siltums īpašumā. Šobrīd 63% AS Rīgas Siltums siltumtīklu ir nomainīti, aprīkoti ar siltumnesēja noplūžu konstatējošu signalizāciju un atrodas labā tehniskā stāvoklī.

Rīgā aizvien pieaug rajonu skaits, kuros hidrauliskās pārbaudes vairs netiek veiktas katru gadu, bet nu jau ar gada līdz pat 4 gadu pārtraukumu. Šobrīd tāda ir, piemēram, Daugavgrīva, Keramikas ielas rajons, taču šādu rajonu paliek vairāk, pārbūvējot savu laiku nokalpojušos siltumtīklus.

Svarīgi atzīmēt, ka vairāk nekā 120 km siltumtīklu nepieder AS Rīgas Siltums. To tehniskais stāvoklis lielākoties nav labā tehniskā kvalitātē, tāpat siltumtīklu bojājumu novēršanu katrs īpašnieks veic, vadoties pēc saviem ieskatiem.