Skultes pārvada būvniecībai izmantos arī aizņēmumu

0
189

Ceturtdien, 9.aprīlī, Rīgas domes pagaidu administrācija atbalstīja vidējā termiņa aizņēmuma līdz 20,99 miljoniem eiro apmērā izmantošanu Skultes pārvada būvniecībai. Aizņēmumu atmaksas termiņš būs līdz 20 gadiem.

Projekta „Satiksmes pārvads pār sliežu ceļiem dzelzceļa līnijā Rīga–Skulte ar pievedceļiem” kopējās izmaksas ir plānotās 45,4 miljoni eiro apmērā, no tām Kohēzijas fonda finansējums sastāda 27,15 miljonus eiro un Latvijas valsts budžeta dotācija – vienu miljonu eiro. Uz projektu kopējās attiecināmās izmaksas ir 31,90 miljoni euro un neattiecināmās – 13,50 miljoni euro.

Īstenojot šo projektu, tiks uzbūvēts pārvads pār dzelzceļu un sakārtots ielu tīkls Sarkandaugavā. Atbilstoši Satiksmes departamenta noslēgtajam līgumam būvdarbus uzsāks jau tuvākajā laikā.

Kā jau tika ziņots, projekta ietvaros plānots izveidot 770 metru garu pārvadu ar četrām kustības joslām starp Viestura prospektu un Tvaika ielu, kā arī izbūvēt un sakārtot visus krustojumus, pievedceļus, kuri skar jauno trasi. Projektā paredzēti arī uzlabojumi gājējiem, savukārt Viestura prospekta posmā no Meža prospekta līdz dzelzceļa stacijai „Mangaļi” tiks izveidota infrastruktūra velobraucējiem.

Būtisks ieguvums projekta īstenošanā arī ir kravas tranzīta plūsmas uzņemšana maršrutā no Brīvības ielas līdz Viestura prospektam uz Rīgas ostas teritoriju.

Skultes pārvads tuvāko gadu laikā atrisinās problēmu ar dzelzceļa pārbrauktuves Tilta ielā satiksmes sablīvējumiem, kā arī padarīs satiksmi drošāku un ērtāku autovadītājiem, kājāmgājējiem un velobraucējiem. Pārvadu plānots izbūvēt līdz 2022. gada beigām.