Smiltenes novadā plāno uzlabot Raunas Staburaga infrastruktūru

0
248
Raunas Staburags

Smiltenes novada pašvaldība plāno par 170 610 eiro uzlabot Raunas Staburaga infrastruktūru, aģentūru LETA informēja pašvaldības komunikācijas speciāliste Laura Grīnvalde.

Šonedēļ Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums par aizņēmumu vienam no šī gada prioritārajiem investīciju projektiem Raunas Staburaga infrastruktūras uzlabošana – kāpņu nomaiņa.

Projekta rezultātā tiks veikta esošo kāpņu demontāža, jaunu kāpņu un platformas celiņa būvniecība esošo kāpņu un gājēju celiņa zonā no kāpnēm līdz nogāzei, solārā apgaismojuma ierīkošana, atbilstoši būvniecības tāmei un būvprojektu dokumentācijai.

Projekts ir iekļauts Smiltenes novada attīstības programmas 2022.- 2028.gadam investīciju plānā. Līdz ar ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases apstiprināšanu, tiks slēgts līgums ar būvuzņēmēju un sākta projekta īstenošana.

Pašlaik Raunas Staburags nav slēgts. Piekļuve Staburagam nodrošināta pa izveidotu dabas taku – marķētu apkārtceļu.

Raunas Staburags ir unikāls dabas veidojums – avotu veidots saldūdens kaļķiežu atsegums.