Šogad maijā palielinājies būvniecības izmaksu līmenis

0
29
Attēls ilustratīvs

Šī gada maijā, salīdzinot ar aprīli, būvniecības izmaksu līmenis palielinājās par 0,1%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 0,8%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 0,4%, savukārt būvmateriālu cenas samazinājās par 0,4%, liecina Centrālā statistikas pārvaldes dati.

Maijā būvniecības izmaksu vidējo līmeni visvairāk ietekmēja darba samaksas pieaugums ceļa būves palīgstrādniekiem un montētājiem.

Būvniecības izmaksu indeksa (BII) mērķis ir atspoguļot vidējās tendences būvniecības resursu cenu pārmaiņās. BII ir ielaides (input) cenu indekss; tas parāda cenu pārmaiņas galvenajiem būvniecībā ieguldītajiem resursu veidiem.

2024. gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 230 būvuzņēmumu un vairāk kā 45 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos izmanto arī būvmateriālu cenas, kuras uzņēmumi sniedz ražotāju cenu indeksu rūpniecībā un importa cenu indeksa aprēķiniem. Papildus aprēķinos izmanto reģistrētās patēriņa cenas būvmateriāliem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2023. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 94,8% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. eiro gadā, no tiem 32,9% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. eiro gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.