Spēkā stājas izmaiņas Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likumā

0
282
Attēls ilustratīvs

Trešdien, 7.jūnijā, spēkā stājas grozījumi Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likumā. Solis augšup nekustamā īpašuma nozares tiesiskuma sakārtošanā, ēnu ekonomikas mazināšanā, nozares reputācijas paaugstināšanā.

Kopumā šie grozījumi likumā veicinās nozares caurspīdīgumu un regulējuma ievērošanu nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības jomā. Ja pašlaik aptuvenas aplēses liecina, ka Ekonomikas ministrijas darījumu starpnieku reģistrā lasāmi ieraksti par aptuveni 50% no nozarē strādājošiem. Tad izmaiņas ir vērstas uz to, lai panāktu, lai šo normu respektē arvien vairāk. Ja nevar ar burkānu, tad – ar pātagu.

Būtiskākā izmaiņas – turpmāk būs administratīvo atbildība par nereģistrēšanos Ekonomikas ministrijas darījumu starpnieku reģistrā. Fiziskai personai, ja tā sniegs nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumus bez reģistrācijas nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā, varēs tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods. Maksimālais naudas sods fiziskajai personai, kas sniedz nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumus bez reģistrācijas, ir līdz 500 EUR, bet juridiskajai personai – līdz tūkstoš sešsimt naudas soda vienībām 8000 EUR. Šīs izmaiņas ir būtiskas, lai nodrošinātu, ka nekustamā īpašuma darījumu starpnieki darbojas atklāti, godīgi, saskaņā ar likuma prasībām un regulējumu. Arī klientam šāds darījumu starpnieka statuss ļauj pārliecināties par piesaistīto partneri.

Šo procesu administrēs Valsts ieņēmumu dienests, un tuvākajās nedēļas tiksimies ar VID pārstāvjiem, lai saprastu un attiecīgi informētu nozari par to. Lai arī šos grozījumus mēs, nekustamā īpašuma nozares profesionāļi, uzskatām par mazo uzvaru, joprojām uzskatām, ka likumdevējam un Ekonomikas ministrijai ir jāpastiprina nozarē darbojošos, bet nereģistrējušos starpnieku uzraudzība. Svarīgi norādīt, ka grozījumi paredz arī pārejas periodu, un tas ir noteikts līdz 2023.gada 31.decembrim, bet – attiecībā uz informācijas sniegšanu Ekonomikas ministrijai. Šajā laika posmā nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem-juridiskajām personām vai personālsabiedrībām, kas jau iekļautas nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā, ir pienākums iesniegt Ekonomikas ministrijai informāciju par fizisko personu, kura sniedz nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumus juridiskās personas vai personālsabiedrības vārdā.

Ēnu ekonomika ilgstoši tiek dēvēta par Latvijas izaugsmi bremzējošu faktoru; nav šaubu, ka starpnieku darbošanās ēnas zonā, sāpīgi atspoguļojas nodokļu ieņēmumos. Šajā brīdī ar likumu tai mazajai daļai, kas strādā legāli un pilda noteiktās prasības, ko paredz reģistrēšanās, ir uzlikts nesamērīgs administratīvais slogs, kamēr visa pārējā daļa, kas joprojām strādā nozarē, var to ignorēt. Arī klienti nav motivēti izmantot tādu darījumu starpnieku pakalpojumus, kas pakļauti papildu procedūrām.

Neskatoties uz sekmīgo dialogu ar Ekonomikas ministru un pēdējos gados patiešām efektīviem lēmumiem, LANĪDA līdztekus aicina likumdevēju un Ekonomikas ministriju izskatīt starpnieku obligātu sertificēšanu. Pašlaik nav noteikts, kādam zināšanu un kompetences līmenim ir jābūt nozarē strādājošiem. Sertificēšana būtu nākamais solis un veids, kādā mēs šo varētu noregulēt, vienlaikus nodrošinot nozarē strādājošajiem noteiktu kvalitātes latiņu.

Jāpiebilst, ka viena no galvenajām izmaiņām attiecas uz prasību par fiziskās personas informācijas iesniegšanu Ekonomikas ministrijai, ja fiziskā persona sniedz nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumus juridiskās personas vai personālsabiedrības vārdā. Saskaņā ar grozījumiem, juridiskās personas līdz 2023.gada 31.decembrim ir pienākums iesniegt informāciju par šādām fiziskām personām, norādot to vārdus un uzvārdus. Šī prasība ieviesta, lai jebkurš, kurš vēlās pārliecināties par to, vai sava īpašuma pārdošanā vai iegādē sadarbojas ar legālu aģentu jeb nekustamā īpasuma darījumu starpnieku, turpmāk, Ekonomikas ministrijas uzturētajā starpnieku reģistrā, varēs pārliecināties, vai konkrētā persona tur ir reģistrēta. Līdz šim tas nebija iespējams, jo reģistrā tika atspoguļoti tikai saimnieciskās darbības veicēja nosaukums. Uzskatām, šis ir milzīgs solis sabiedrības izglītošanā un legālu nekustamā īpašuma starpnieku atbalstā.