Inčukalna pazemes gāzes krātuve.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi metodiku, saskaņā ar kuru AS Conexus Baltic Grid aprēķinās jaunus dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifus. Pateicoties jaunajai metodikai, ar ko tiek ieviests dinamisks krātuves darbības regulējums, tiks sekmēta Inčukalna krātuves ilgtermiņa izmantošana, ziņots SPRK mājaslapā.

“Dinamiska krātuves darbības regulējuma ieviešanas process, pie kura strādājām ilgāku laiku, vairākkārtīgi konsultējoties ar tirgus dalībniekiem, ir sekmīgi noslēdzies. Esam apstiprinājuši gan jaunus krātuves lietošanas noteikumus, gan tarifu aprēķināšanas metodiku. Pateicoties regulējuma pilnveidei, mazināta Inčukalna gāzes krātuves darbības atkarība no būtiskām dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma pieprasījuma un dabasgāzes cenas izmaiņām. Šā gada iesūknēšanas sezonā novērojām augstu pieprasījumu pēc dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma. Līdz ar jauno regulējumu un sekmīgo Baltijas reģionālā dabasgāzes tirgus darbību, ceram sagaidīt augstu krātuves lietotāju aktivitāti arī nākamajos krātuves ciklos,” norāda SPRK Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.

Metodika paredz dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifus aprēķināt pēc ieņēmumu griestu pieejas, kas jau tiek piemērota citu enerģētikas nozares pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikās. Ar šīs metodikas apstiprināšanu noslēdzas posms vienotas tarifu aprēķināšanas pieejas izveidei elektroenerģijas un dabasgāzes nozarē.

Metodikā ir noteikta virkne jaunu terminu, kā regulatīvais periods, tarifu periods, regulatīvais rēķins, atļautie ieņēmumi, plānotie ieņēmumi.

Visam regulatīvajam periodam (2–5 gadi) tiek noteikti konstanti atļautie ieņēmumi, kuri var mainīties tikai no krātuves operatora neatkarīgu ārēju iemeslu dēļ, piemēram, zudumu segšanai nepieciešamās dabasgāzes cenas vai inflācijas svārstību dēļ, vai arī, ja krātuves operatoram rodas pamatotas neparedzētās izmaksas normatīvo aktu izmaiņu vai ārkārtas situāciju dēļ. SPRK uzskata, ka šāda metodiskā pieeja ir vispiemērotākā nozares dinamiskajā vidē un spēs nodrošināt dabasgāzes uzglabāšanas tarifu paredzamību ilgtermiņā. Savukārt tarifu periods ir vienāds ar vienu krātuves ciklu (no attiecīgā gada 1.maija līdz nākamā gada 30.aprīlim).

Tāpat SPRK ņēma vērā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) un Valsts kontroles ieteikumus, metodikā iestrādājot stimulējošās regulācijas elementus, kas sekmēs krātuves operatora efektīvāku darbību.

Publiskās konsultācijas laikā ikviens interesents SPRK varēja sniegt priekšlikumus un komentārus par konsultācijas dokumentu. Viedokļi saņemti no AS Conexus Baltic Grid, Eesti Energia AS, UAB Ignitis, AS Latvenergo un AS Latvijas Gāze. No saņemtajiem 26 priekšlikumiem un komentāriem, 6 pilnībā ņemti vērā. Ar viedokļu apkopojumu iespējams iepazīties SPRK mājaslapā.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit