SPRK nolemj atbalstīt izmaksu sadalījumu starp Baltijas valstīm

0

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) nolēmusi atbalstīt izmaksu sadalījumu starp Baltijas valstīm, lai nodrošinātu elektroenerģijās sinhronizācijas projekta otrā posma izpildi. AS “Augstsprieguma tīkls” plāno projekta ietvaros ieguldīt 99 milj. EUR.

Sinhronizācijas projekta 2. posms ir daļa no Baltijas enerģijas tirgus integrācijas plāna. Projekta 2. posmā plānots izbūvēt jaunu starpsavienojumu starp Lietuvu un Poliju, modernizēt esošās elektroenerģijas pārvades līnijas, kā arī uzstādīt akumulatoru enerģijas uzkrāšanas sistēmas Latvijā un Lietuvā.

“Projekts ir daļa no kopējā sinhronizācijas projekta, un tas ir solis tuvāk Baltijas valstu gatavībai nodrošināt elektroenerģijas pārvades sistēmu savienošanu ar pārējo kontinentālo Eiropu. Bez projekta 2. posma izpildes nav iespējams sasniegt tā mērķi, kas nākotnē sekmēs būtisku elektroenerģijas neatkarību no Krievijas un drošu elektroapgādi. Tāpat sinhronizācijas rezultātā, Latvijai kļūstot par daļu no Eiropas elektroenerģijas tīkla, reģionā gaidāma elektroenerģijas cenu izlīdzināšanās,” stāsta SPRK Enerģētikas departamenta direktora vietniece Dace Bite.

Sinhronizācijas 2. posma izmaksu segšanā piedalīsies Polijas un Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori, sedzot izmaksas, kas atbilst katra operatora ieguldījuma apjomam. Ja AS “Augstsprieguma tīkls” saņems maksimālo Eiropas Savienības līdzfinansējumu 75% apmērā, atlikušie 25% tiks segti no AS “Augstsprieguma tīkls” finanšu līdzekļiem.

Lietuvas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators “Litgrid AB” Lietuvas teritorijā ieguldīs 474 milj. EUR un Polijas elektroenerģijas pārvades operators “PSE S.A.” Polijas teritorijā – 535 milj. EUR, lielākā daļa no šiem ieguldījumiem tiks veikti jauna līdzstrāvas savienojuma “Harmony link” izveidē jūrā starp Lietuvu un Poliju. Savukārt Igaunijas teritorijā Igaunijas elektroenerģijas pārvades operators “Elering” ieguldīs 110 milj. EUR un Latvijas elektroenerģijas pārvades operators AS “Augstsprieguma tīkls” ieguldīs 99 milj. EUR Latvijas teritorijā.

Pēc tam, kad Baltijas valstu pārvades sistēmas operatori izpildīs Eiropas pārvades sistēmas operatoru prasības šādas sinhronizācijas nodrošināšanai, kas ietver arī šeit minētos ieguldījumus, 2025. gadā tiks realizēta Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu sinhronizācija ar kontinentālās Eiropas elektroenerģijas sistēmām. Projekta 2. posma izpildei jau ir veiktas nepieciešamās izpētes. Daļa no nepieciešamajiem darbiem jau ir uzsākti, un pēc tam, kad Polijas un Baltijas valstu pārvades sistēmas operatori saņems nepieciešamo līdzfinansējumu no Eiropas Savienības 2021. gadā, projektu varēs realizēt līdz 2025. gadam.

Pievienot komentāru