SPRK novērtējusi elektroenerģijas piegādes kvalitāti Latvijā

0
383
Attēls ilustratīvs

Elektroenerģijas piegādes kvalitāte Latvijā pērn ir uzlabojusies, kā liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) rezultāti.

Vienam Latvijas lietotājam neplānots elektroenerģijas atslēgums ilga vienu stundu un 23 minūtes. Visilgāk elektroenerģijas pārtraukums novērots Siguldas, Ķekavas un Jelgavas rajonā.

Elektroapgādes drošums Latvijā uzlabojas

Pagājušajā gadā neplānotu elektroenerģijas piegādes pārtraukumu skaits samazinājies par 15%. Vidēji 2020.gadā vienam iedzīvotājam elektroenerģija savam mājoklim nebija pieejama vienu stundu un 23 minūtes, un tas noticis 1,5 reizi.

Visilgāk neplānoti elektroapgādes pārtraukumi novēroti Siguldas, Ķekavas un Jelgavas reģionā no 7 līdz 8 minūtēm, bet visīsākie – no 0,5 līdz 2 minūtēm – Liepājas un Valmieras rajonā. Salīdzinot šo radītāju ar Lietuvu un Igauniju, Latvija atrodas 1.vietā ar īsāko neplānoto pārtraukumu ilgumu.

“Neplānotu elektroapgādes pārtraukumu skaitu un ilgumu galvenokārt nosaka gaisvadu elektroapgādes līniju garums. Liela daļa no elektrolīnijām šķērso mežainus apvidus, tāpēc arī daļā Latvijas novadu pārtraukumu skaits un ilgums ir lielāks, nekā citviet,” stāsta SPRK galvenais infrastruktūras eksperts Ingus Užulis.

Kopumā Latvijā ir uzstādīti 77% viedie elektroenerģijas skaitītāji. Visvairāk to ir uzstādīti Siguldas, Ķekavas, Limbažu, Liepājas, Ventspils, Aizkraukles un Ķekavas rajonā, bet vismazāk – Bauskas novadā.

Par neatbilstošu sprieguma kvalitāti 116 lietotāji saņēma zemāku tarifu

Kopumā SPRK pērn veica 31 sprieguma kvalitātes mērījumu, no kuriem 10 gadījumos atbilda standartā noteiktajiem parametriem. Pēdējo astoņu gadu laikā problēma ar mirgoņu, ko lietotāji izjūt lietojot kvēlspuldzes, joprojām ir aktuāla. Gadījumos, kad tiek izmantotas LED vai cita veida ekonomiskās spuldzes, mirgoņa nav jūtama.

Vietās, kurās mērījumu rezultāti neatbilda standartam, piemēram, bija novērota mirgoņa, AS Sadales tīkls piemēroja zemāku sistēmas pakalpojuma tarifu. Kopumā samazināts tarifs tika piemērots 116 lietotājiem – par 14% mazāk nekā 2019.gadā.

“Lai uzlabotu elektroapgādes sprieguma kvalitāti Latvijā, jāveic elektropārvades līniju vai transformatoru apakšstaciju rekonstrukcija vai to pārbūve. Šāds process ir laikietilpīgs, ņemot vērā plānošanas, projektēšanas un izbūves darbus, tāpēc uzlabojumi sprieguma kvalitātes rādītājos ir vērojami pēc kāda laika. AS Sadales tīkls regulāri iesniedz SPRK plānu situācijas uzlabošanai,” skaidro Užulis.

Apkalpošanas kvalitāte – efektīvāka atbilžu sniegšana

87% gadījumu AS Sadales tīkls uz lietotāju sūdzībām ir atbildējusi 15 dienu laikā atbilstoši regulējumam. Būtiski arī samazinājies vidējais atbilžu sniegšanas laiks sūdzībām, kas prasījis ilgāk nekā 15 dienas.

Kopš elektroenerģijas tirgus atvēršanas – 2013.gada, SPRK apkopo rādītājus, kas raksturo elektroenerģijas piegādes kvalitāti, ko Latvijas patērētājiem galvenokārt nodrošina AS Sadales tīkls.

Plašāk ar energoapgādes kvalitāti Latvijā aicinām iepazīties SPRK infografikā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir institucionāli un funkcionāli neatkarīgs, pilntiesīgs, autonoms publisko tiesību subjekts, kas realizē sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs saskaņā ar likumu Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem un regulējamo nozaru normatīvajiem aktiem. SPRK patstāvīgi pilda tam ar likumu nodotās funkcijas un savas kompetences ietvaros patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.