Stājas spēkā izmaiņas gāzes apkures iekārtu uzpildei privātmājās

0
331

Lai sekmētu, ka mājsaimniecībās lieto drošības prasībām atbilstošus spiedieniekārtu kompleksus – tvertnes, kurās tiek uzglabāts gāzveida kurināmais – sašķidrinātā naftas gāze, dabas gāze –, šī gada 1.jūnija sēdē Ministru kabinets apstiprināja Ekonomikas ministrijas (EM) sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru (PTAC) piedāvātās izmaiņas normatīvajā regulējumā, informē EM.

Normantīvais regulējums papildināts ar prasībām transportējamo cisternu un spiedieniekārtu kompleksu valdītājiem – mājsaimniecībām, kuru īpašumā atrodas konkrētie spiedieniekārtu kompleksi.

Turpmāk spiedieniekārtu kompleksa valdītājam – mājsaimniecībai pirms spiedieniekārtu kompleksa uzpildes būs jāuzrāda uzpildītājam informācija par pēdējo spiedieniekārtu kompleksam veikto tehnisko pārbaudi.

Savukārt, uzpildītājam pirms spiedieniekārtu kompleksa uzpildes būs obligāti jāpārliecinās par kārtējās tehniskās pārbaudes esamību. Gadījumā, ja spiedieniekārtu kompleksam nav veikta kārtējā tehniskā pārbaude, tad uzpilde netiks veikta.

Mājsaimniecībai, kuras īpašumā ir spiedieniekārtu komplekss, visā tā lietošanas laikā jāveic kārtējās tehniskās pārbaudes – ārējo, iekšējo un hidraulisko tehnisko pārbaudi. Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās pārbaudes veic nacionālajā akreditācijas institūcijā akreditētas inspicēšanas institūcijas vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī akreditēta inspicēšanas institūcija. To saraksts pieejams šeit.

EM atgādina, ka mājsaimniecību īpašumā esošajiem spiedieniekārtu kompleksiem ārējās tehniskās pārbaudes jāveic vienu reizi gadā, bet reizi 4, 8 vai 12 gados, atkarībā no gāzes veida, spiedieniekārtu kompleksiem jāveic iekšējā un hidrauliskā tehniskā pārbaude.

Pēc PTAC sniegtās informācijas mājsaimniecībās esošās tvertnes, kurās tiek uzglabāts gāzveida kurināmais – sašķidrinātā naftas gāze, dabas gāze – jeb spiedieniekārtu kompleksi, netiek pienācīgi veiktas kārtējās tehniskās pārbaudes noteiktajos termiņos un apjomā.

Izmaiņas nosaka valdības apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.500 Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām un grozījumiem Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.518 Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība.