Strādā pie “Rail Baltica” projekta integrācijas Rīgā

0
138

Lai veiksmīgi integrētu Eiropas platuma sliežu dzelzceļa līnijas Rail Baltica projektu pilsētvidē, Rīgas pašvaldība turpina dzelzceļa trases teritorijas lokālplānojuma izstrādi.

Vienlaikus pašvaldība strādā pie plānošanas nosacījumu un tehnisko noteikumu izstrādes atsevišķiem būvniecības posmiem. Lai nodrošinātu izmantojamus un inženiertehniski iespējamus lokālplānojuma risinājumus, teritorijas plānošana tiek veikta paralēli būvprojektēšanai un lokālplānojuma process ir pakārtots nacionālo interešu objekta ieviešanas procesam.

Turpinot aizsākto praksi, arī šā gada pirmajā pusē plānotas diskusijas ar sabiedrību par Rail Baltica dzelzceļa līnijas risinājumiem Daugavas labajā krastā posmā no Lubānas ielas līdz Lāčplēša ielai un diskusijas par Centrālās dzelzceļa stacijas laukuma attīstības vīziju. Ja pēc Rīgas dzelzceļa mezgla izpētes rekomendāciju analīzes tiks mainīti atsevišķi Rail Baltica konceptuālie risinājumi, par tiem organizēs atkārtotas diskusijas ar sabiedrību.

Visus iedzīvotāju paustos priekšlikumus, kas izskanējuši sabiedrības līdzdalības pasākumos, plānots  publicēt apkopotā veidā tīmekļa vietnē www.rdpad.lv. Pašvaldība kopīgi ar lokālplānojuma izstrādātājiem un sadarbībā ar Rail Baltica projekta ieviesējiem un projektētājiem izvērtēs sniegtos sabiedrības viedokļus, kurus iekļaut nacionālā interešu objekta saistītās infrastruktūras tālākajā detalizētajā tehnisko risinājumu izstrādē.

“Pašvaldība aktīvi iesaista sabiedrību, lai, integrējot Rail Baltica projektu Rīgā, kopīgi nonāktu līdz tādiem risinājumiem, kas vērsti uz  ilgtspējīgu mobilitāti – ērtiem, drošiem un videi draudzīgiem pārvietošanās risinājumiem, uz  mūsdienīgu publisko ārtelpu, kā arī uz pilsētas kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu. 2020.gadā sadarbībā ar projekta ieviesēju  AS RB Rail organizējām kopumā 15 sabiedrības līdzdalības pasākumus: publiskās diskusijas, darba grupas un darbseminārus, kopīgu teritorijas apsekošanu dabā un individuālās tikšanās par Rail Baltica projekta konceptuālajiem risinājumiem,” norāda Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis.

Ņemot vērā Rail Baltica projekta nozīmi Rīgas attīstībā un tā ievērojamo ietekmi uz pilsētas teritorijām un iedzīvotāju ikdienu, paradumiem un mobilitātes iespējām, Rīgas pašvaldība,  RB Rail un nevalstiskās organizācijas parakstījušas sadarbības memorandus, kuru mērķis ir sekmēt informētību, nodrošināt iesaisti, sniegt informāciju, uzklausīt viedokļus, apspriest risinājumus. Sadarbības memorands ir atvērts parakstīšanai citām nevalstiskajām organizācijām, kas atbalsta memoranda mērķus un vērtības.

Rīgas pašvaldība 2016.gadā sāka lokālplānojuma izstrādi saistībā ar nacionālas nozīmes infrastruktūras objektu – dzelzceļa līniju Rail Baltica. Atbildīgā struktūrvienība par lokālplānojuma izstrādi ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Ikvienam iedzīvotājam būs iespēja piedalīties lokālplānojuma publiskajā apspriešanā.

Papildu informācija un citi materiāli saistībā ar Rail Baltica projektu pieejami Rail Baltica vietnē www.railbaltica.org/info/ un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļa vietnē: www.rdpad.lv/rtp/rail-baltica-trases-teritorijas-lokalplanojums/.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit