Studenti veido robota prototipu gaisa kvalitātes uzlabošanai

0
359
Programmas "Vertikāli integrēts projekts" 2020.gada rudens semestra atklāšana. Foto – RTU arhīvs, Andra Marta Babre

Sadarbojoties Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studentiem, top gaisa attīrīšanas un dezinfekcijas robota prototips, lai autonomi uzlabotu gaisa kvalitāti telpās, informē RTU.

Prototips tiek izstrādāts RTU īstenotā programmā Vertikāli integrēts projekts (VIP), kurā pirmo reizi izveidota starpuniversitāšu komanda, ļaujot aktivitātē piedalīties arī RSU studentiem. Apvienotā abu augstskolu studentu komanda RTU profesora Anatolija Borodiņeca un RSU vadošās pētnieces Žannas Martinsones vadībā meklē risinājumu iekštelpu gaisa attīrīšanas izaicinājumam.

Smart Air Tracker komandas galvenais mērķis ir radīt prototipu gaisa attīrīšanas un dezinfekcijas robotam, lai autonomi uzlabotu gaisa kvalitāti telpās. Komanda ir veikusi sākotnējo literatūras, filtrēšanas materiālu, gaisa dezinfekcijas metožu un līdzīgo prototipu izpēti, šobrīd tiek veidota Smart Air Tracker skice. Prototipa skices izveidē tiek liktas lietā zināšanas, nepieciešama arī specifiska izpēte, piemēram, filtrējošo materiālu apzināšana, bateriju lielums, ventilatoru jauda un tamlīdzīgi,” stāsta Martinsone.

“Komanda jau izstrādājusi robota gaisa apstrādes daļas tehnisko risinājumu. Tas balstās uz vairāku nelielas jaudas ventilatoru izmantošanu, kas ļauj samazināt trokšņa līmeni un nodrošināt vienmērīgu gaisa padevi atkarībā no telpas noslodzes,” papildina Anatolijs Borodiņecs.

VIP mērķis ir dot iespēju studentiem no dažādām studiju programmām un līmeņiem sadarboties ilgtermiņa pētniecības projektā, vienlaikus stiprinot un paplašinot mācībspēku zinātnisko darbību. Studentu komandas ir starpdisciplināras un vertikāli integrētas – studējošie pārstāv dažādus studiju līmeņus, sākot no RTU Inženierzinātņu vidusskolas un RTU bakalaura studijām līdz maģistrantūrai un doktorantūrai. Šajā semestrī tajā piedalās 77 dalībnieki. Komandas vāc un apstrādā datus, attīsta prototipus, to darbu uzrauga RTU vadošie pētnieki. Studentu un pētnieku sadarbībā top prototipi un idejas risinājumiem bioenerģijas, notekūdeņu attīrīšanas, zemas enerģijas patēriņa ēku, kosmosa, sensora tehnoloģiju, digitālo dvīņu un robotikas jomā. 

VIP ir viena no vērienīgās programmas Studentu inovāciju granti (SIG) aktivitātēm (ERAF līdzfinansētais projekts Nr. 1.1.1.3/18/A/001 RTU inovāciju granti studentiem). SIG aktivitātes RTU īsteno kopš 2019.gada, lai attīstītu studentos inovatīvo domāšanu, jaunradi un uzņēmējspējas.