Talsu novadā labiekārtoti vairāki daudzdzīvokļu māju pagalmi

0
610

Talsu novadā par 39 480 eiro labiekārtoti vairāki daudzdzīvokļu māju pagalmi, informē uzņēmums Talsu namsaimnieks.

Pagājušā gada pavasarī SIA Talsu namsaimnieks iesniedza 12 projektu pieteikumus Talsu novada pašvaldības rīkotajā projektu konkursā Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanu Talsu novadā. Visi projektu pieteikumi tika apstiprināti, un maijā SIA Talsu namsaimnieks parakstīja līgumus ar Talsu novada pašvaldību par projektu īstenošanu, kas paveikta vasarā un rudenī.

Pagalmi, piesaistot pašvaldības finansējumu, labiekārtoti vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijās Talsos, Laidzē, Pastendē.

Kā norāda pašvaldībā, deviņi projekti īstenoti Talsu pilsētā. Darba ielas 3, 5, 9 un Dundagas ielas 6 māju pagalmā izveidots labiekārtots konteineru laukums. Dundagas ielas 16 pagalmā ieklāts gumijas segums esošajā bērnu rotaļu laukumā, savukārt Darba ielas 19 pagalmā izbūvēta lietus ūdens savākšanas sistēma.

Raiņa ielā 2 ir izveidots bruģēts celiņš, ieklāts akmens šķembu segums un izveidots zālājs, kas norobežots ar apmalēm. Arī Dundagas ielā 20 un 22, Darba ielā 21 ir izbūvēts konteineru laukums.

Andreja Pumpura ielas 8 iedzīvotāji savas mājas apkārtni pakāpeniski labiekārto jau vairāku gadu garumā. Šogad bija darbu noslēdzošais posms, kad tika pabeigta gājēju celiņu labiekārtošana, nomainot vēsturisko asfaltbetona segumu pret bruģa segumu.

Andreja Pumpura ielas 5 iedzīvotāji, piesaistot pašvaldības finansējumu, izveidojuši laukumu automašīnu novietošanai, pārceļot citā vietā veļas žāvētavu un bērnu rotaļu laukumu, bet Celtnieku ielas 3 pagalmā pārbūvēts apgaismojums un izbūvēts gājēju celiņš.

1905.gada ielā 5 ir atjaunots mājas piebraucamā ceļa segums, kas ir kopīgs ar 1905.gada ielas 3 un 7 iedzīvotājiem.

Izveidots jauns konteineru laukums ir arī Darba ielas 2, 1.maija ielas 1, 1.maija ielas 3, Raiņa ielas 19 un 21 pagalmā.

Savukārt Laidzes pagasta Ziedgravās un Liepās māju iedzīvotāju ērtībai izbūvēts jauns atkritumu konteineru laukums un veļas žāvētava, bet Ģibuļu pagastā Ozolu ielā uzstādīti jauni soliņi, demontētas vecās šūpoles, kā arī paplašināts laukums, demontējot robežkrūmus vecajam laukumam.