Lai mazinātu siltuma noplūdi pa termiskajiem tiltiem, noderīgākais risinājums ir termiskā pārrāvuma elementi ar pareizu izvietojumu ēkas konstrukcijās.

Lai mūsdienu ēkās uzlabotu energoefektivitāti un radītu komfortablu mikroklimatu, jāpievērš uzmanība termiskajiem tiltiem, jo tie visbiežāk rada lielāko siltumenerģijas zudumu. Un tas veicina citas problēmas – drēgnumu telpās vai paaugstinātu mitrumu pie konstrukcijā ieejošajiem būves elementiem, piemēram, balkoniem, nojumēm u.c. Tam noderīgākais un plašāk pielietotais risinājums ir termiskā pārtraukuma elementi.

Par termiskā pārtraukuma elementiem lasiet žurnāla Būvinženieris februāra numurā (Nr. 72).

Žurnālu ABONĒ ŠEIT vai https://abone.pasts.lv/
vai pa e-pastu [email protected]