Top priekšlikumi apdrošināšanai klimata pārmaiņu radīto zaudējumu mazināšanai

0
38
Attēls ilustratīvs

Pagājušajā nedēļā notika seminārs, kurā Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) sadarbībā ar SIA KPMG Baltics ekspertiem prezentēja izstrādē esošo pētījumu par  apdrošināšanas nozares pilnveidošanu klimata pārmaiņu ietekmē radīto zaudējumu mazināšanai.

Semināra mērķis bija viedokļu apmaiņa ar nozares ekspertiem par apdrošināšanas nozares pilnveidošanu, ņemot vērā nepieciešamību mazināt klimata pārmaiņu radītos zaudējumus iedzīvotājiem, komersantiem, valsts un pašvaldību iestādēm un tautsaimniecības nozarēm. 

Seminārā tika prezentēts ekspertu novērtējums par pašreiz izmantoto praksi apdrošināšanas nozarē gan starptautiskā, gan Eiropas Savienības, kā arī Latvijas līmenī  saistībā ar klimata pārmaiņu radīto risku apdrošināšanu. Eksperti dalījās ar ārvalstu  labās prakses piemēriem, kā arī semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar priekšlikumiem apdrošināšanas nozares  pilnveidošanai, lai veicinātu klimata pārmaiņu radīto risku apdrošināšanu un zaudējumu mazināšanu. 

Seminārā tika analizēti Dānijas, Francijas un Lielbritānijas publiskās un privātās partnerības piemēri ar mērķi noskaidrot klātesošo ekspertu viedokli par līdzīgas sistēmas izveides iespējām Latvijā.  Šāda sadarbības forma tiek veidota uz noteiktu laiku un nosacījumiem, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības pakalpojumu sniegšanā.Atbildība un riski tiek dalīti starp publisko un privāto sektoru, tādejādi nodrošinot labākus un plašākus apdrošināšanas produktus. 

Diskusiju laikā tika atzīts, ka šādas sistēmas izveide Latvijā varētu nodrošināt plašāku klimata risku apdrošināšanas pakalpojumu pieejamību. Tomēr klātesošie uzsvēra, ka dabas katastrofu radīto zaudējumu atlīdzināšanas kārtības sakārtošanas nolūkos būtu svarīgi diskutēt arī par obligāto īpašuma apdrošināšanu. Šobrīd šādi gadījumi bieži ir slogs valsts ārkārtas gadījumu budžetam.    

Semināra ietvaros gūtās atziņas tiks ietvertas SIA KPMG Baltics veiktā pētījuma gala nodevumā.  Seminārā piedalījās 44 pārstāvji no nozaru ministrijām un valsts institūcijām, apdrošināšanas nozares asociācijas un apdrošinātājiem.