Tukuma baznīcai nomainītas lietusūdeņu notekas

0
35
Attēls no Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanas fonda albuma.

Gada nogalē Tukuma evaņģēliski luteriskajā baznīcā noslēgušies projekta Baznīcas ēkas lietus ūdens tekņu atjaunošana dakstiņu jumtam un kontrforsiem, papildus uztvērēju grozu izbūve torņa daļā būvdarbi, informē draudzes valde.

Noteku maiņa objektā bija paredzēta pēc esošās izbūvētās sistēmas dabā, nemainot izvietojumu un arhitektonisko risinājumu. Projekts paredzēja nomainīt lietus ūdens teknes baznīcas draudzes zāles daļā dakstiņu jumtam un kontrforsiem, lai novērstu mitruma migrāciju baznīcas pamatos un sienās, un veicinātu to žūšanu, kā arī novērstu jaunu bojājumu rašanos atjaunotajās būvkonstrukcijās, lietus ūdeņus novadot izbūvētajā drenāžas un lietusūdens kanalizācijas sistēmā. Baznīcas torņa daļā bija paredzēts izbūvēt papildus grozu uztvērējus priekšējiem kontrforsiem, kā arī izbūvēt šīm būvkonstrukcijām lietus ūdens teknes.

Kopumā baznīcas draudzes zāles daļā nomainīti 227,4 metri un sakristejas daļā 47,2 metri cinkotās notekas.

Izpildāmie darbi bija tieši vērsti ēkas glābšanai, jo korodējošās, deformētās un neesošās notekas veicināja ēkas sienu un pamatu bojāšanos, mitruma migrāciju mūrī, kā arī radīja nelabvēlīgu procesu ietekmi uz ēkas kopējo stāvokli. Papildus izbūvētas divas lietus ūdens savākšanas vietas, jo iepriekš atjaunotā cokola daļa pēc lietus ūdens nokrišņiem uzkrāja mitrumu un uz tās veidojās organisko vielu apaugums.

Projektā izpildē bija paredzēts mainīt teknes sakristejas daļā, baznīcas zāles daļā un kontrforsiem, izņemot baznīcas torņa notekas.

Tukuma novada būvvalde iepriekš saskaņoja izsniegtās Apliecinājuma kartes izmaiņas, paredzot darbus sadalīt trīs kārtās. 3. kārtas darbos iekļauti lietus ūdens tekņu atjaunošana, kura veicama secīgi pēc 2. kārtas darbiem, kas noslēdzās pērn rudenī.

Kopējās būvdarbu izmaksas veicamajiem darbiem sastāda 11 133,89 eiro ar PVN, tajā skaitā autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas 508,20 eiro. No Nacionālās Kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas ārkārtas līdzekļiem 2020.gadā saņemtais finansējums ir 8 382 eiro jeb 75% no kopējā finansējuma. Draudzes līdzfinansējums projektā sastāda 2751,89 eiro jeb 25% no kopējām izmaksām.

Kā atbilstošākais pretendents, ņemot vērā darba metodes un izmaksas, tika izvēlēts SIA Klints būve. Darbu būvuzraudzību veica SIA Nornami būvuzraugs Vents Kupčs, bet autoruzraudzību izpildīja SIA Jaunpils projekts autoruzraugs Uldis Priednieks.

Finansējums būvdarbiem saņemts konkursā, kas rīkots atbilstoši likuma Par kultūras pieminekļu aizsardzību 24.pantam un Ministru kabineta 2020.gada 18.jūnija rīkojumam Nr.339 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai sniegtu atbalstu Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes radīto negatīvo seku ietekmes mazināšanai kultūras pieminekļu aizsardzības nozarē.

Tukuma evaņģēliski luteriskā baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, tajā atrodas vairāki valsts nozīmes mākslas pieminekļi, kā arī baznīca atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Tukuma pilsētas vēsturiskais centrs teritorijā.

Attēli no Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanas fonda albuma.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit