Tukuma novada Lapmežciemā iekārtots tematisks parks

0
825
Foto no tukums.lv.

Lapmežciema pagastā labiekārtots tematisks parks Zvejnieka zvaigžņu ceļš, kura pamats balstīts uz Lapmežciema kā zvejniekciema vēsturi, vēsta Tukuma novada pašvaldība.

Projekta realizācijai Engures novada dome organizēja metu konkursu, kurā līguma slēgšanas tiesības par piedāvātās idejas realizēšanu, vides objektu izgatavošanu un autoruzraudzību ieguva mākslinieces no SIA Expo Alliance.

Iepirkumā END 2020/20 Par Meta – vides objektu realizāciju parkā “Zvejnieka zvaigžņu ceļš” parka būvdarbu veikšanai saimnieciski izdevīgākais piedāvājums bija uzņēmumam SIA Legāts par līgumsummu 164711,92 eiro ar PVN.

Projekta kopējās izmaksas ir 164 711,92 eiro, no kurām uz projektu attiecināmās izmaksas ir 115 000 eiro un EJZF fonda Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansējums ir 103 500 eiro jeb 90%.

Zvejnieka zvaigžņu ceļš tiek realizēts ar Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gadam pasākumā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana. Projekta Nr. 19-08-FL01-F043.0203-000003.