Tukumā veiks arhitektonisko izpēti vēsturiskai tirdzniecības kioska ēkai

0
34
Foto no Tukums.lv

Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) 2. projektu konkursa kārtā atbalstīta Tukuma novada pašvaldības iecere veikt arhitektoniski māksliniecisko izpēti un sagatavot krāsu pasi kioskam Sēnīte, kas atrodas pilsētas centrā – Brīvības laukumā.

Nelielais tirdzniecības kiosks Tukumā, pašā pilsētas centrā – Brīvības laukumā – ir interesants, līdz mūsu dienām saglabājies mazās arhitektūras formu piemērs. Šobrīd ēkas būvniecības gads precīzi nav zināms, taču jau 20. gadsimta 20. gadu fotogrāfijās tas ir redzams. Zināms, ka šajā laikā īpašumā bijušas gan Shell Company of Latvia Ltd. London Ltd. degvielas noliktavas (domājams, īpašuma pagalmā) un tirdzniecības vieta Brīvības laukuma malā.

Kiosks celts kā četrstūru mūra ēka, apmesta, ar zvanveida skārda jumtu. Arhitektoniski novērtēta kā tipoloģiski specifiska ēka, kas sākotnēji būvēta kā degvielas uzpildes stacijas kiosks un bijusi pirmā degvielas uzpildes stacija Tukumā. Brīvstāvošā ēka ir estētiski baudāma no visām laukuma pusēm un iekļaujas pilsētas laukuma kopējā apbūvē, veidojot nelielu akcentu. Diemžēl nav saglabājusies autentiskā ēkas apdare un būvgaldniecības elementi, taču ēkas apjoms, jumta forma un dekors ir saglabājis 100 % autentiskumu. Tukuma pilsētas vēsturiskā centra apsekošanas materiālos 2009. gadā ēka fiksēta kā kultūrvēsturiski nozīmīga ar ieteikumu iekļaut valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējas nozīmes arhitektūras pieminekli.

Izpēti veiks SIA Konvents ar arhitektu Pēteri Blūmu kā projekta vadītāju.