Turpina attīstīt minerālo materiālu ieguves tīklu

0
192
Publicitātes attēls no Zemesdziles.lv

Lai caur minerālo materiālu piedāvājumu un pieejamību nodrošinātu nozīmīgu būvniecības objektu realizāciju, LVM Zemes dzīles turpina aktīvi sekot līdzi būvniecības nozares aktualitātēm, publiskā un privātā sektora iepirkumiem.

2023.gadā LVM Zemes dzīles ir atvērušas četras jaunas ieguves vietas – Jaunpriedītes, Vilkkalns, Degļupe un Ceriņi. Līdz gada beigām ir plānots atvērt vēl vienu ieguves vietu Tilcēni. 2024.gada I ceturksnī plānots atvērt vēl divas ieguves vietas, kurām veikta paplašināšana – Lankaskalns 2 un Gailenes 2.

Tautsaimniecības vajadzībām LVM Zemes dzīles nodrošina pieejamību smilts, smilts grants minerālajiem materiāliem un to maisījumiem visā Latvijas teritorijā 120 ieguves vietās un minerālo materiālu maisījumus – 25 ieguves vietās.

No visiem LVM Zemes dzīles apsaimniekošanā esošiem karjeriem 50 ir ieguves un ražošanas sertifikāts, tajos būvniekiem ir iespēja iegādāties atbilstoši sistēmai 2+ novērtētus minerālos materiālus. Būvindustrijas regulējumi nosaka procesa organizēšanas metodiku, lai materiāliem būtu iespējams piešķirt CE marķējumu, kas ir viena no stingrākajām atbilstības novērtēšanas sistēmām minerālo materiālu ieguvē. LVM Zemes dzīles sagatavotajiem produktiem izsniedz ekspluatācijās īpašību deklarācijas un CE marķējumus, kas tālāk ir izmantojami izejmateriālu kvalitātes un izcelsmes apliecināšanai būvobjektos izmantojamo būvmateriālu saskaņošanai, kā arī augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanas procesos.