Turpina modernizēt ielu apgaismojumu Saldus novadā

0
71
Attēls ilustratīvs

Turpinot modernizēt ielu apgaismojumu Saldus novadā, 792 gaismekļi tiks nomainīti uz LED lampām. Kopumā apgaismojums Saldū tiks nomainīts 43 pilsētas ielās, kā arī jaunās LED lampas tiks uzliktas Brocēnos, Oškalnos, Draudzībā, Remtē, Druvā, Ezerē un Lutriņos – ielās un laukumos, informē novada pašvaldībā.

Apgaismojuma nomaiņa tiek veikta projekta Viedo tehnoloģiju ieviešana Saldus novada ielu apgaismojuma infrastruktūrā ietvaros, kas tiek finansēts no Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansējuma.

Projekta mērķis ir Saldus novada publisko teritoriju apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošana, ieviešot energoefektivitāti veicinošas viedās pilsētvides tehnoloģijas, tādējādi veicinot elektroenerģijas patēriņa un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Lai nodrošinātu komfortablu un drošu vidi, projekta ietvaros ir paredzēts pārbūvēt apgaismojuma infrastruktūru Saldus novadā, nomainot vecos gaismekļus uz 792 jauniem, moderniem, energoefektīviem gaismekļiem ar automātisku spilgtuma regulāciju atkarībā no laika apstākļiem, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas. Apgaismojuma nomaiņu veic SIA EL.Serviss.