Turpina veloinfrastruktūras attīstīšanu Jaunmārupē

0
400
Foto no Marupe.lv

Turpinās pavasarī sāktie būvdarbi apvienotā gājēju – veloceļa izbūvei Mazcenu alejā, tādejādi veidojot Mārupes pagasta Jaunmārupē vienotu veloinfrastruktūru, informē novada pašvaldībā.  

Mazcenu alejas posms Jaunmārupē ir viens no projekta Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveide Mārupes novadā maršruta (V7) Rīga (pilsētas robeža) – Mārupe – Jaunmārupe posmiem. Plānots, ka projekta īstenošanas rezultātā līdz 2026.gada 31.maijam tiks izveidota nepārtraukta veloinfrastruktūra, kas savienos Jaunmārupi ar Mārupes pilsētu un galvaspilsētu Rīgu.  

Maršruts (V7) Rīga (pilsētas robeža) – Mārupe – Jaunmārupe plānots kā Rīgas valstspilsētas maģistrālās veloinfrastruktūras turpinājums. Tas sāksies no Mārupes novada administratīvās teritorijas robežas ar Rīgas valstspilsētu (pie Sīpeles ielas), turpināsies gar Dzelzceļa ielu, Jelgavas ceļu (V-13), Vecozolu ielu un Mārupītes gatvi. Tālāk pa esošo gājēju – veloceļu Mārupe – Jaunmārupe un Mazcenu aleju līdz Ziedkalnu ielas un Loka ceļa krustojumam Jaunmārupē. Maršruta (V7) kopgarums plānots 14,203 km, no tiem 6,750 km tiks pārbūvēti vai izbūvēti no jauna.

Jūlijā tiks uzsākti būvdarbi apvienotā gājēju – veloceļa izbūvei Jaunmārupē gar Ziedkalnu ielu un Mazcenu aleju posmā no Loka ceļa līdz Mārupes mūzikas un mākslas skolai. Būvprojekta risinājums paredz gājēju – veloceļa izbūvi ar bruģakmens segumu un apgaismojumu. 

Būvdarbi tiks veikti atbilstoši SIA DDP izstrādātajam būvprojektam, būvdarbus veiks SIA ASFALTBŪVE, būvuzraudzību nodrošinās SIA PRO VIA, autoruzraudzību – SIA DDP. Saskaņā ar noslēgto līgumu būvdarbus plānots pabeigt līdz šī gada decembrim.