Turpinās Pļavniekkalna sākumskolas būvniecību Ķekavas novadā

0
404
Attēls no Ķekava.lv

Valsts kase Pļavniekkalna sākumskolas jaunās piebūves būvniecībai piešķīrusi aizņēmumu 3,4 miljonu eiro apmērā. Parakstītais aizņēmuma līgums starp Ķekavas novada pašvaldību un Valsts kasi ļauj Personu apvienībai “RTS” turpināt projekta realizāciju, informē pašvaldībā.

Saņemot Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padomes (PAGKPP) atļauju piebūves būvdarbiem nepieciešamā aizdevuma piešķiršanai, Ķekavas novada pašvaldība parakstījusi aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi. Aizņēmums 3 426 502 eiro apmērā tiks izlietots piebūves būvdarbu veikšanai, ko plānots uzsākt šomēnes.

Jau vēstīts, ka kopējās investīcijas Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves būvprojekta izstrādei un būvdarbiem veido 4 158 124, 45 eiro. Projektēšanas, būvekspertīzes un būvuzraudzības darbus izmaksas tiks segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem – šā gada budžetā paredzēti 233 635 eiro, bet nākamā gada budžetā – 147 088 eiro.

Līdz šim pabeigta būvniecības procesa pirmā kārta – veikta būvprojekta ekspertīze un saskaņošana, kā arī dokumentu sagatavošana būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei. Jūlija sākumā saņemts pēdējās instances atzinums aizdevuma piešķiršanai un parakstīts aizņēmuma līgums, ļaujot būvniekam uzsākt jaunā korpusa būvniecību. Par periodu, kurā tika gaidīti jaunie Ministru kabineta noteikumi un augstākstāvošo institūciju atzinumi, Personu apvienība “RTS” ir tiesīga pagarināt būvniecības termiņu.

Īstenojot projektu pilnā apjomā, Pļavniekkalna ielā 20, Katlakalnā, pie skolas galvenās ēkas tiks izbūvēta mūsdienu prasībām atbilstoša divstāvu piebūve ar mansarda stāvu, kur atradīsies 12 mācību klases, aktu zāle un ēdamzāle 312 skolēniem, kā arī vairākas palīgtelpas.